Διδασκαλία – Συντονισμός:  Νίκος Πρατσίνης

Θα μεταφρασθεί το παιδικό (;) αφήγημα Paco Yunque του Περουβιανού συγγραφέα César Vallejo με σκοπό την έκδοση.

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν επίπεδο C2.

Ομαδική μετάφραση σημαίνει μελέτη του κειμένου από όλους/ες κατά μόνας ακολουθούμενη από συλλογική επεξεργασία του στο μάθημα μέχρι την τελική εκδοχή –υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα.

Taller de cultura

PINTURA MODERNA Y LITERATURA

René Magritte y la literatura argentina del siglo XX Un diálogo imaginario entre René Magritte, Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar.

La pintura de René Magritte y su particular relación con la literatura podría verse reflejada en una frase del pintor belga que versa así: La escritura es una descripción invisible del pensamiento, y la pintura es la descripción de lo visible. El trasfondo simbólico de su particular surrealismo no lo encontramos en las imágenes, que son extremadamente realistas, sino en la forma en que lo real representado se muestra. Hay algo que perturba, que produce una ruptura en nuestra percepción y nos obliga a poner en tela de juicio nociones sobre la realidad que asumimos como dadas de una vez y para siempre. Magritte cuestiona el estatuto de la representación a partir de mostrar reproducciones perfectas de objetos reales pero que entran en un juego de relaciones mutuas extrañas, que repudian el sentido común y que destruyen toda certeza y racionalidad. Es la forma en que se combinan los objetos representados lo que “evoca el misterio” produciendo condiciones de posibilidad para hacer aparecer la transgresión.

Την Τρίτη 22 Νοέμβρη στις 19:00 η Marta Silvia Dios Sanz θα δώσει μια διάλεξη (στα ελληνικά) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. 

INSTITUTO CERVANTES DE ATENAS  - CULTURA - PRESENTACIÓN DE LIBRO

12.01.2017, 20.30 h.

Presentación de libro / Βιβλιοπαρουσίαση

La búsqueda del Sur
Η αναζήτηση του Νότου

La búsqueda del Sur  (Ed. Animal Sospechoso, Barcelona, 2016) es un libro que, a manera de un itinerario sin regreso, pone en práctica el tema de la desorientación. Aprovechando que los 21 poetas aquí reunidos ponen en común sus diferentes Sures, el presente volumen da la vuelta a la cronología consuetudinaria de las rutas habituales que siguen lo establecido entre su origen y su destinación.

Jorge Luis Borges leyó el Quijote cuando era un niño; esa lectura, renovada con los años, tuvo una influencia decisiva en la creación del autor argentino. En diversos poemas y relatos, Borges volvió a las aventuras del caballero de La Mancha y su escudero. Como en la Odisea, como en Las mil y una noches, Borges veía en el Quijote una historia capaz de contener innumerables historias; es más: una historia capaz de encerrar la historia de su propia génesis literaria. Como advertía Mario Vargas Llosa: “El gran tema de Don Quijote de la Mancha es la ficción, su razón de ser, y la manera como ella, al infiltrarse en la vida, la va modelando, transformando. Así, lo que parece a muchos lectores modernos el tema 'borgiano' por antonomasia –el de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius– es, en verdad, un tema cervantino que, siglos después, Borges resucitó imprimiéndole un sello personal”.