Διόρθωση ώρας: Εργαστήριο ομαδικής λογοτεχνικής μετάφρασης Paco Yunque του César Vallejo 19 Ιανουαρίου 2017