Διδασκαλία – Συντονισμός:  Νίκος Πρατσίνης

Θα μεταφρασθεί το παιδικό (;) αφήγημα Paco Yunque του Περουβιανού συγγραφέα César Vallejo με σκοπό την έκδοση.

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν επίπεδο C2.

Ομαδική μετάφραση σημαίνει μελέτη του κειμένου από όλους/ες κατά μόνας ακολουθούμενη από συλλογική επεξεργασία του στο μάθημα μέχρι την τελική εκδοχή –υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα.

Ημέρα και ώρα: Παρασκευή, 10:30 με 12:30

Έναρξη: 2/2/2017 (11 δίωρες συναντήσεις)

Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ    Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ   &   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ         

στο info@abanico.gr ή στα τηλέφωνα 210.3251214 & 210.3251215

Χορηγοί επικοινωνίας: