Εισάγετε το ισπανικό ρήμα που επιθυμείτε σε οποιοδήποτε μορφή του για να εμφανίσετε την πλήρη κλίση του.
Introduzca el verbo que desea en cualquiera de sus formas para obtener su conjugación completa

Verbo/Ρήμα:   ñ  é  í  ú  ü  á  ó  


Δείτε και τα άλλα γλωσσικά μας εργαλεία:
Μετάφραση κειμένου από Ισπανικά σε Ελληνικά και το αντίστροφο
Online ελληνο-ισπανικό και ισπανο-ελληνικό λεξικό
Ισπανικό λεξικό της RAE