Οδηγίες για καθηγητές

Για νέα καταχώρηση (αφού έχετε πρώτα εγγραφεί και συνδεθεί) επιλέξτε "Νέα καταχώρηση" από τη σελίδα του καταλόγου ή εδώ: Νέα καταχώρηση. H καταχώρηση ελέγχεται ως προς την εγκυρότητα των δεδομένων, αλλά και για τυχόν λάθη και μετά εγκρίνεται και δημοσιεύεται.

Οδηγίες χρήσης του φόρουμ με αναλυτικές διαδικασίες για τις πιο σημαντικές λειτουργίες του. Μπορείτε να δοκιμάζετε τις διάφορες λειτουργίες στο φόρουμ στην ειδική κατηγορία που έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.