Όροι ορθής χρήσης του καταλόγου του ispania.gr

  • Απαγορεύεται η καταχώρηση σε γενικές κατηγορίες
  • Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τίτλων που έχουν σκοπό την αλλαγή σειράς στην αλφαβητική ταξινόμηση του καταλόγου.
  • Η κάθε καταχώρηση στον κατάλογο μπορεί να ανήκει σε δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Απαγορεύονται όμως οι διπλές καταχωρήσεις στον κατάλογο.

Οι παραπάνω κανόνες ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Θα σας ενημερώνουμε μέσα από τα ενημερωτικά μας δελτία και φυσικά το παρόν άρθρο θα περιγράφει πάντα την τρέχουσα πολιτική του καταλόγου.