Δημοσιεύεται παρακάτω το Δελτίο Τύπου της κας Ελένης Τσιαούση, Βουλευτού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Νομού Έβρου σχετικά με την απάντηση του ΥΠΔΒΜΘ στην επερώτηση που είχε κατατεθεί τον Ιούνιο για την εισαγωγή των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επανεξετάζεται η εισαγωγή της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, ως γλωσσών επιλογής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης των Ωρολόγιων και Αναλυτικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με την απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην ερώτηση με αριθμό (11553/15.06.2010), που κατέθεσε η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση, σχετικά με τη διδασκαλία της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα η κυρία Υφυπουργός επισημαίνει τα εξής:

''Από το σχολικό έτος 2008-2009 η Γαλλική, η Γερμανική και η Ιταλική γλώσσα διδάσκονται ως δεύτερη γλώσσα στα Γυμνάσια της χώρας, ενώ από το σχολικό έτος 2009-2010 η Ισπανική Γλώσσα διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα, παράλληλα με τη Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική στα Γυμνάσια της χώρας.

Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γερμανικής και Γαλλικής) στις Ε΄ και ΣΤ' τάξεις του δημοτικού σχολείου έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πράξης:”Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Π.Ε.” , του Ε.Π. “Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση” (ΕΣΠΑ 2007-2013), που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το Ελληνικό Δημόσιο και ως εκ τούτου διδάσκεται και κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Η εισαγωγή της διδασκαλίας της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας, ως γλωσσών επιλογής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης των Ωρολόγιων και Αναλυτικών Προγραμμάτων''.

Επίσης η κυρία Υφυπουργός σημειώνει ότι: 'οι θέσεις Σχολικών Συμβούλων συστήνονται με Π.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 3 και 6 του νόμου 1304/82 (ΦΕΚ 144, τΑ')''.


Nιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την κα Ελένη Τσιαούση, Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Νομού Έβρου για το συνεχές ενδιαφέρον της ως προς τα θέματα που άπτονται της Πολυγλωσσίας και, ειδικότερα, των ζητημάτων που εκκρεμούν για τις νέες ξένες γλώσσες επιλογής (Ιταλική, Ισπανική).

Νικόλαος Παππούς, Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας, Επίτιμο Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας.