Νέα ερώτηση κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ Κα Τσιαούση Ελένη για τα θέματα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

Θέμα: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην οργάνωση της εκπαιδευτικής δομής με την εισαγωγή της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα»

ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ
Πολιτικά Γραφεία:
Αλεξ/πολης :Βενιζέλου 49
Τηλ:25510-87480-81-fax:87482
Ορεστιάδας : Αδριανουπόλεως 138
Τηλ:25520-24544- fax:24884
Αθήνα: Μητροπόλεως 1
Τηλ:2103709315-16-fax:3709317

Προς τη Βουλή των Ελλήνων,
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην οργάνωση της εκπαιδευτικής δομής με την εισαγωγή της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα»

Κυρία Υπουργέ,

Στην εποχή μας, η πολύγλωσση πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει τη δημιουργία πολιτών με σφαιρικές γνώσεις, έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της, γεγονός που επιβάλλει, ακόμη εντονότερα, την εκμάθηση περισσοτέρων της μιας ξένων γλωσσών,
Όπως πολύ σωστά έχετε επισημάνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει κάνει μεγάλα βήματα και δαπανά σημαντικά ποσά για την υποστήριξη της γλωσσομάθειας, μειώνοντας όχι μόνο την ανάγκη εξωσχολικής εκπαίδευσης αλλά και τις οικονομικές επιβαρύνσεις της ελληνικής οικογένειας. Αν και δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα τα υψηλά ποσοστά γλωσσομάθειας, σε σχέση με ορισμένες κεντροευρωπαϊκές ή σκανδιναβικές χώρες, βρισκόμαστε ήδη σε καλύτερη θέση, στους σχετικούς πίνακες, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Με την ένταξη όμως της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκύπτουν θέματα ολοκληρωμένης οργάνωσης ως προς τον σχεδιασμό και τη διδασκαλία των νέων ξένων γλωσσών επιλογής, οι οποίες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι περιθωριοποιημένες εν συγκρίσει με τις ξένες γλώσσες (Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική), που διδάσκονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέχρι σήμερα.
Γι’ αυτό επιτακτική ανάγκη αποτελεί για τη χώρα μας να προωθήσει ως βασική στρατηγική την διεύρυνση και εκσυγχρονισμό του δημόσιου συστήματος εκμάθησης ξένων γλωσσών, που συνάδουν με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές συνθήκες. Συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ουσιαστική βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης των λαών μέσω της αξιοποίησης της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας με κεντρικό άξονα την εξάλειψη της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.

Κατόπιν τούτων
ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

• Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να συστήσετε θέση Συμβούλου ή Παρέδρου Ιταλικής γλώσσας και θέση Συμβούλου ή Παρέδρου Ισπανικής γλώσσας στο κύριο σώμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ώστε επιστήμονες του ιδίου γνωστικού αντικειμένου να εποπτεύουν την πορεία των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλική, Ισπανική) στην Δημόσια Εκπαίδευση, από την στιγμή που ήδη προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και υφίστανται θέσεις για τους Συμβούλους και τους Παρέδρους (μόνιμους και επί θητεία) των ξένων γλωσσών (Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής);

• Σκοπεύετε να συστήσετε θέσεις Σχολικών Συμβούλων για τους νεοσύστατους κλάδους ΠΕ 34 της Ιταλικής και ΠΕ 40 της Ισπανικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική δομή, που θα συμβάλει πλέον οργανωμένα στη νέα προσέγγιση λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος;

• Ποιος είναι χρονικός σχεδιασμός για την εισαγωγή και έναρξη της διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής), στο αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών;

• Στο πλαίσιο ανάπτυξης διδασκαλίας και άλλων πιλοτικών προγραμμάτων ξένων γλωσσών στις βαθμίδες εκπαίδευσης, προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, να εφαρμόσει πιλοτικό πρόγραμμα, αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε για τη Γαλλική και Γερμανική, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την Ισπανική και την Ιταλική γλώσσα;

Η ερωτών βουλευτής

Ελένη Τσιαούση

Πηγή: inital.gr