Ευρετήριο Άρθρου

Ο Πέδρο Άλβαρεθ δε Φρούτος, υπήρξε καθηγητής Ιστορίας στο κέντρο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης "Mariano Quintanilla" στη Σεγκόβια (Ισπανία) από το 1993, όπου επίσης διετέλεσε διευθυντής σπουδών και συμμετείχε, οργάνωσε και διηύθυνε περισσότερα από δεκαπέντε ταξίδια σπουδών στην Ελλάδα για τους μαθητές του.

Πάνω από όλα, είναι μεγάλος θαυμαστής του πολιτισμού και της κουλτούρας της Ελλάδας, και το έχει αποδείξει τόσα χρόνια με τα ταξίδια σπουδών του στην Ελλάδα και τις πολυάριθμες δημοσιεύσεις και άρθρα που έχει συντάξει για τη χώρα μας. Το 2005, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, δημοσίευσε τον πρώτο του οδηγό της Αθήνας με τίτλο Guía de Atenas. El Hombre y la palabra [Οδηγός της Αθήνας. Ο Άνθρωπος και ο λόγος], που διένειμε στους μαθητές του κατά τα ετήσια ταξίδια σπουδών. Συνέχισε με τα Bienvenido a Grecia [Καλωσήρθατε στην Ελλάδα], Geografía, Historia y Arte [Γεωγραφία, Ιστορία και Τέχνη] (2007), Teseo y Ariadna liberan Atenas [Ο Θησέας και η Αριάδνη απελευθερώνουν την Αθήνα] (πεζογραφία, 2008), Delfos. Cuaderno de viaje [Δελφοί. Τετράδιο ταξιδίου] (2009), Micenas y el mundo micénico [Μυκήνες και ο μυκηναϊκός κόσμος] (2010). Το 2011 συνέταξε διδακτικούς οδηγούς για το Μουσείο της Ακρόπολης και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας (κυκλοφόρησαν σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή), και το 2012 έναν δεύτερο οδηγό για την Αθήνα, αυτή τη φορά ηλεκτρονικό, με τίτλο Conoce Atenas [Γνώρισε την Αθήνα]. Στην ιστοσελίδα του –www.pedroalvarez.name–, την οποία διατηρεί εδώ και μερικά χρόνια, μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρθηκαν για τη σύγχρονη και αρχαία Ελλάδα.

Πηγή: www.panoramagriego.gr


Pedro Álvarez de Frutos, ha sido profesor de Historia de Enseñanza Secundaria en el Instituto "Mariano Quintanilla" de la ciudad de Segovia (España) desde 1993, donde también ha ejercido como jefe de estudios y ha participado, organizado y dirigido más de quince viajes de estudio a Grecia para sus alumnos.

Sobre todo, es un gran admirador de la civilización y cultura griegas y lo ha demostrado durante años con sus viajes de estudio a Grecia y las numerosas publicaciones y artículos sobre nuestro país. En 2005, con la colaboración de la Oficina de Prensa de la Embajada de Grecia en Madrid publicó su primera Guía de Atenas. El Hombre y la palabra, que ha distribuido entre sus alumnos durante los viajes de estudio anuales. Continuó con Bienvenido a Grecia, Geografía, Historia y Arte (2007), Teseo y Ariadna liberan Atenas (narrativa, 2008), Delfos. Cuaderno de viaje (2009), Micenas y el mundo micénico (2010), en 2011 las guías didácticas electrónicas y en papel sobre el Museo de la Acrópolis y el Museo Arqueológico de Atenas y en 2012 una segunda guía sobre Atenas, ahora electrónica, Conoce Atenas. En su página Web –www.pedroalvarez.name–, que mantiene desde hace unos años, se puede acceder a la información citada sobre Grecia antigua y moderna.