Παίξτε κρεμάλα εξασκώντας παράλληλα τις γνώσεις σας στα ισπανικά, επιλέγοντας κατηγορία λέξεων από τα αριστερά.Learn Spanish