Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μόνιμη απασχόληση στην Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα, στην κατηγορία Βοηθού Διοίκησης (Δύο θέσεις).

Κατεβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού (pdf)


Convocatoria para ingreso como personal laboral fijo en la Embajada de España en Atenas, con la categoría de auxiliar (proceso selectivo para cubrir DOS plazas​)

Para mas información pulse aquí