Εμπορική Επιχείρηση κορυφαία στο χώρο της ζητεί:

ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ανωτάτης σχολής
  • Άριστη γνώση της ισπανικής και αγγλικής γλώσσας
  • Πρόσθετες ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν
  • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό
  • Ηλικία 28-35 ετών
  • Άνεση επικοινωνίας, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, διάθεση για συνεργασία & σοβαρότητα

Για αίτηση πατήστε εδώ