Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες, κατά το ακαδ. έτος 2013-2014 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις, για τη διδασκαλία μαθημάτων που εμπίπτουν στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

«Αγγλική Γλώσσα και ορολογία»

«Γαλλική Γλώσσα και ορολογία»

«Ισπανική Γλώσσα και ορολογία»