Ζητούνται διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων με κύρια γλώσσα τα ελληνικά ή τα πορτογαλικά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Οι διαγωνισμός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Υποβολή υποψηφιοτήτων από 8 Μαΐου μέχρι 11 Ιουνίου.

Οδηγός της προκήρυξης