Προκηρύχθηκε μία θέση μόνιμου προσωπικού στην Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα ισπανικά:

http://www.maec.es/