Δημοσίευση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας σχ. έτους 2012-2013.

Ministry of Education & religious affairs, Culture & Sport

UNIFORM ADMINISTRATIVE SECTOR OF INTERCULTURAL EDUCATION AND GREEK STUDIES ABROAD
DIRECTORATE OF GREEK STUDIES ABROAD AND INTERCULTURAL EDUCATION
DEPARTMENT OF FOREIGN AND MINORITY SCHOOLS AND INTERCULTURAL EDUCATION
VACANCY ANNOUNCEMENT No 433b /92349/Z1/ 9-8-2012 FOR FILLING TEACHING POSITIONS IN THE ENGLISH SPEAKING SECTION OF THE PRIMARY AND SECONDARY DEPARTMENT AND FOR THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES OR THE MOTHER TONGUE APART FROM GREEK, ART, MUSIC AND PHYSICAL EDUCATION

AT THE “SCHOOL OF EUROPEAN EDUCATION” IN HERAKLION, CRETE

The Minister of Education Lifelong Learning and Religious Affairs, having taken into account the provisions of Law 3376/2005 (Official Gazette 191, Section Α’) and Ministerial Order 377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Official Gazette 1074, Section Β΄) and in order to fulfill teaching positions for the school year 2012-2013 in the School of European Education (S.E.E.) in Heraklion, Crete, stipulated by the Φ.32/2909/3-5-2012 official request of the Regional Directorate of Primary and Secondary Education in Crete, publishes this vacancy- not correlated to the official list of substitute and hourly wage teachers- announcement to call for:

 1. Two (2) nursery teachers hired under a fixed term contract for the Primary Department (Nursery) of the English-speaking section
 2. Five (5) primary education teachers hired under a fixed term contract for the Primary Department of the English-speaking section
 3. Four (4) English language teachers hired under a fixed term contract for teaching English as Language I and II (Primary and Secondary Department)
 4. Two (2) French language teachers hired under a fixed term contract for teaching French as Language II and III (Primary and Secondary Department)
 5. Three (3) German language teachers hired under fixed term contract for teaching German as Language I, II and III (Primary and Secondary Department)
 6. One (1) part-time substitute English language teacher for teaching English as Language II (Primary Department),
 7. Two (2) part-time substitute French language teachers for teaching French as language II (Primary and Secondary Department)
 8. One (1) part-time substitute German language teacher for teaching German as Language I and II (Primary Department)
 9. Two (2) part-time substitute Italian language teachers for teaching Italian as mother tongue (Primary Department) and as language III (Secondary Department)
 10. One (1) part-time substitute Portuguese language teacher for teaching Portuguese as mother tongue (Primary Department)
 11. One (1) part-time substitute Latvian language teacher for teaching Latvian as mother tongue (Nursery)
 12. One (1) Spanish Language teacher hired under a fixed term contract for teaching Spanish as language III and IV (Secondary Department)
 13. One (1) part-time substitute Maths teacher (Secondary Department)
 14. One (1) part-time substitute Physics teacher (Secondary Department)
 15. One (1) part-time Physics teacher, native French speaker (Secondary Department)
 16. One (1) Art teacher hired under a fixed term contract, native English speaker (Primary and Secondary Department)
 17. One (1) Music teacher hired under a fixed term contract, native English speaker (Primary and Secondary Department)
 18. One (1) Physical Education teacher, hired under a fixed term contract, native English speaker (Primary and Secondary Department)

REQUIRED QUALIFICATIONS

1) The candidates concerned must have the following standard qualifications:

a) they must be native speakers of: i) English, regarding the teaching positions of nursery and primary school teachers and the teaching of Mathematics, Physics, Art, Music and Physical Education, ii) French, regarding the position of a part-time Physics teacher in the Secondary Department and iii) the respective language (English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese) in order to teach it as mother tongue or as Language II, III and IV.

b) they must hold the academic credentials necessary to teach their subject in a nursery or primary or secondary grade, in an English/French/German/Italian/Spanish/Portuguese speaking country respectively,

c) there must be no impediment concerning their appointment according to the provisions of article 8 of the Code of Status of Public Civil Administrative Servants (Law 3528/2007, Official Gazette 26, Section A’),

d) they must be healthy and able-bodied so that they can perform their duties,

2) There is no age limit for the candidates (article No 10, par. 11, Law No 3051/2002, Official Gazette 220/ Section A’/ 20.9.2002).

3) Teachers who are non-native speakers of a language taught as mother tongue or as a foreign language, as well as teachers of Physics, Mathematics, Art, Music and Physical Education who are non-native English or French speakers can be hired under the condition that :

a. they hold the required by the Greek Law qualifications for the teaching of the aforementioned languages or subjects and are fluent English speakers or French speakers with regard to the part-time Physics teacher in the Secondary Department.

b. There is no impediment concerning their appointment according to par. 1c and

c. the National Inspector of the Primary or Secondary Department of the European Schools respectively, agrees to the recruitment of non-native speakers. Teachers mentioned in par.3 are placed in a different rating table, which comes into force when the rating table of native speakers is exhausted (article No2, par. 8, Ministerial Order 373/157788/Z2/8-12-2008, Official Gazette 2559/Section B’/18-12-2008).

Required Supporting Documents

Candidates should submit the application form along with the following supporting documents:

1) A certified copy and true translation of the candidate’s university degree that allows him/her to teach at a school of the same level in an English/ French/ German/ Portuguese/ Italian/ Spanish speaking country respectively.

2) A copy of the candidate’s passport or other official document which proves that s/he comes from an English/ French/ German/ Portuguese/ Italian/ Spanish speaking country respectively.

3) A certification issued by either educational or diplomatic authorities of the candidate’s native country, which shall document that the holder of the degree in question is entitled to practice the teaching profession in a school of the same level in her / his country of origin.

4) An official declaration in which the candidate declares that :

 • The candidate was not dismissed during her/ his civil service due to any disciplinary offences or due to any other reason that entails definite discharge, owing to failure to perform her / his duties.
 • The candidate is not prosecuted as an absconder or as a fugitive from justice.
 • S/he is healthy and on the assumption of her/his duties, s/he undertakes the responsibility to present a health certificate issued by a First Degree Health Committee as well as a copy of her / his Criminal Record.

5) Her/ His Curriculum Vitae in which s/he is to cite any additional studies or further education or training proved by respective qualification documents. The CV shall include the duration of any prior work experience as well as the names of the educational institutions where the candidate obtained it, plus knowledge of any foreign languages apart from the candidate’s mother tongue and the level of knowledge of the Greek language.

6) In addition to these standard documents, the candidates should submit, as needed, the following documents:

 • Officially translated and certified copies of any documents that prove their holders’ post-graduate qualifications and their training in a certain specialized field.
 • Certifications issued by past employers or by a competent authority that verify any prior work experience.
 • Certifications which state prior teaching experience at a European School or the School of European Education in Heraklion, Crete.
 • A certification issued by a competent authority which states the duration of any further education or post-graduate training.
 • Officially translated, true copies of any certifications that prove foreign language proficiency or of the Greek language.
 • Publications.
 • Male candidates will have to officially declare that they have completed their military service, or that they have been lawfully and permanently exempt from it. On the assumption of their duties, they undertake the obligation to present the respective certification. Should the execution of their military service not be an impediment for their appointment to the State in their native country, on the assumption of their duties the candidates shall have to present a relevant certification issued by a competent authority of their country.

If the candidates cannot produce certain certificates at the stage of applying these can be replaced by an official declaration and be submitted on the assumption of their duties. In case the required documents are not submitted at the stage of appointment or the candidates make a false declaration, apart from the legal implications concerning false declaration, they will not be appointed, even if they are deemed applicable.

NB: 1. All the aforementioned degrees, certificates and certifications issued abroad, should be officially translated into the Greek language by the Translation Services of the Ministry of Foreign Affairs, or by a professional translator certified by the Ionian University, or by the translations service of the Embassy or of the consulate of the candidate’s native country in Greece, or by a lawyer, or by an unsalaried interpreter of the language for which he has been appointed by the Law 148/26.12.1913/1.2.1914.

2. For more information, the candidates should contact the Ministry of Education

Lifelong Learning and Religious Affairs, Directorate of Greek Studies Abroad and Intercultural Education, Department of Foreign and Minority Schools (tel: 210 3442340, 210 3443381) or the Regional Directorate of Primary and Secondary Education in Crete (2810 302440).

EXAMINATION OF SUPPORTING DOCUMENTS AND SELECTION CRITERIA

The examination of the supporting documents and the selection of candidates will be carried out by the Committee as mentioned in paragraph 6b, Article 1 (Article 3) of Ministerial Order No 377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Official Gazette 1074 Section Β΄).

More specifically, the dates on which the candidates are invited to the oral interview, the place and the procedure are determined by the above Committee. Through the personal interview the Committee will assess the candidates’ proficiency of spoken Greek, their scientific and teaching achievements as well as the candidates’ personality as a whole. Upon completion of the interviews and following the evaluation of the selection criteria and the overall performance of each candidate in the interview, the Committee will draw up rating tables of the candidates according to field and specialisation. In the event that two or more candidates share the same position in the rating table, the candidate with the best command of Greek comes first. If there is still a tie, a public lottery takes place in the presence of the candidates concerned following invitation, at which time, the date and place of the lottery shall be determined

The selection criteria, according to the aforementioned Ministerial Order, are assessed overall at a hundred (100) points, as follows:

1. Scientific and pedagogical background and training:

(a) PhD relevant to the candidate’s specialisation or in Education Sciences, 8 points.

(b) PhD irrelevant to his/her specialisation, 4 points.

(c) Postgraduate degree (master’s or other equivalent degree) relevant to the candidate’s specialisation, 4 points.

(d) Postgraduate degree (master’s or other equivalent degree) irrelevant to his/her specialisation, 2 points.

In the case that the candidate holds a PhD and master degree in the same discipline, only the PhD is taken into consideration.

(e) Very good knowledge of Greek, 10 points. Good knowledge of Greek, 5 points. Very good knowledge of Greek is proved by: i) the Greek language certificate issued by the Ministry of Education, Lifelong learning and Religious Affairs ii) the Greek language certificate level B (at least) issued by the Greek Language Centre iii) a certificate proving that its holder has completed at least four years of studies in a Greek school or educational institution. Good knowledge of Greek is proved either by the Greek language certificate level A issued by the Greek Language Centre or a certificate proving that its holder has attended a Greek secondary school for at least two years.

(f) Publications, 3 points.

(g) Other university degree relevant to the candidate’s specialisation or in education sciences, 2 points.

(h) Knowledge of other languages, apart from the candidate’s mother tongue and the Greek language, 4 points for each (three at the most are taken into account). The knowledge of these languages is proved by the necessary qualification documents.

2. Administrative status and teaching experience:

Teaching experience in a European School or the School of European Education in Crete, 5 points for each year (5 years at the most are rated)

3. Interview:

(a) Knowledge of spoken Greek, 20 points.

(b) The candidate’s overall performance and personality, 10 points.

If a candidate has already been assessed through an interview for the same position in the past, s/he can apply by noting not to be invited to the interview. In this case, his/her performance in the last interview is taken into consideration.

WHERE AND WHEN TO SUBMIT APPLICATIONS

The candidates will have to submit an application form accompanied by copies of their qualification documents to the Regional Directorate of Primary and Secondary Education in Crete (6, Knossou Av., 71 306 Heraklion, Crete) from 9th to 17th August 2012.

Marousi, 8-8-2012

THE MINISTER

KONSTANTINOS ARVANITOPOULOS

……………………………………………………………………………

ΑΔΑ:Β4ΓΨ9-ΖΑΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ. πρωτ. Α.Σ 433α / 92340/Ζ1/ 9 -8-2012

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. και Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ‘Η ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Α΄) και της αριθμ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄) απόφασης, που αφορούν στη στελέχωση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης με εκπαιδευτικό προσωπικό, και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2012-2013 στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) όπως αυτές αναγράφονται στο αρ. πρωτ. Φ.32/2909/3-5-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, προκηρύσσει ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών τις παρακάτω θέσεις:

1) Δύο (2) θέσεις νηπιαγωγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Προσχολικής Αγωγής (νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου Τμήματος

2) Πέντε (5) θέσεις δασκάλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αγγλόφωνου Τμήματος

3) Τέσσερις (4) θέσεις εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι και ΙΙ στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4) Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ και ΙΙΙ στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

6) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μειωμένου Ωραρίου εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

7) Δύο (2) θέσεις Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

8) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μειωμένου Ωραρίου εκπαιδευτικού Γερμανικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι και ΙΙ στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

9) Δύο (2) θέσεις Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου εκπαιδευτικών Ιταλικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως μητρικής στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ως γλώσσας ΙΙΙ στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

10) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μειωμένου Ωραρίου εκπαιδευτικού Πορτογαλικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως μητρικής στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

11) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μειωμένου Ωραρίου εκπαιδευτικού Λετονικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως μητρικής στην Προσχολική Αγωγή (νηπιαγωγείο) του κύκλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

12) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ισπανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙΙ και ΙV στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

13) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μειωμένου Ωραρίου Μαθηματικού στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

14) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μειωμένου Ωραρίου Φυσικού στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

15) Μία (1) θέση Ωρομισθίου εκπαιδευτικού με μητρική γλώσσα τη γαλλική, κλάδου ΠΕ 04 Φυσικών στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

16) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικών με μητρική γλώσσα την αγγλική, με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

17) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Μουσικής με μητρική γλώσσα την αγγλική με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

18) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής με μητρική γλώσσα την αγγλική, με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να:

α) έχουν ως μητρική γλώσσα: i) την αγγλική προκειμένου για τις θέσεις νηπιαγωγών και δασκάλων καθώς και τις θέσεις μαθηματικού, φυσικού, καλλιτεχνικών, μουσικής και φυσικής αγωγής ii) τη γαλλική προκειμένου για τη θέση ωρομισθίου Φυσικού στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και iii) την αντίστοιχη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική) την οποία θα διδάξουν στα τμήματα της μητρικής (L1) ή της γλώσσας ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

β) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν εκπαιδευτικό έργο δασκάλου/νηπιαγωγού ή εκπαιδευτικού της ειδικότητας που καλούνται να διδάξουν σε σχολεία πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης, γαλλόφωνης, γερμανόφωνης, ισπανόφωνης, ιταλόφωνης χώρας ή σε σχολεία πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πορτογαλία, κατά περίπτωση,

γ) μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/9-2-2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων,

δ) έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

2. Όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3051/2002, ΦΕΚ 220 Α΄/20.9.2002).

3. Κατ’ εξαίρεση, εκπαιδευτικοί που δεν είναι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας που διδάσκεται ως μητρική ή ως ξένη γλώσσα καθώς και εκπαιδευτικοί των μαθημάτων της Φυσικής, των Μαθηματικών, των Καλλιτεχνικών, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής που δεν έχουν την αγγλική ως μητρική ή τη γαλλική για την περίπτωση του ωρομίσθιου Φυσικού Δ.Ε., μπορούν να προσληφθούν για τη διδασκαλία των ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι:

α) κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία προσόντα για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων γλωσσών ή μαθημάτων και έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής για τον ωρομίσθιο Φυσικό Δ.Ε.

β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την παρ. 1γ και

γ) υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Εθνικού Επιθεωρητή Ευρωπαϊκών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί της Παραγράφου 3 εντάσσονται σε διαφορετικό αξιολογικό πίνακα, ο οποίος τίθεται σε ισχύ μετά την εξάντληση του πίνακα εκπαιδευτικών φυσικών ομιλητών της γλώσσας στην οποία θα διδάξουν το αντικείμενο για το οποίο καλούνται με την παρούσα (παρ. 8, άρθρο 2 της ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008, ΦΕΚ 2559, τ. Β’).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλουν:

1) Επικυρωμένο και μεταφρασμένο τον τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου ή άλλης ισοτίμου σχολής ο οποίος τους παρέχει τη δυνατότητα να διδάξουν σε σχολείο ίδιας βαθμίδας σε αγγλόφωνη, γαλλόφωνη, γερμανόφωνη, ισπανόφωνη, ιταλόφωνη χώρα, ή σε σχολεία στην Πορτογαλία.

2) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η χώρα καταγωγής τους.

3) Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου έχει την άδεια να ασκεί εκπαιδευτικό έργο σε σχολείο ίδιας βαθμίδας στη χώρα καταγωγής του.

4) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:

 • Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση, ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Δε διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι.
  • Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου, κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

5) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρουν τυχόν πρόσθετες σπουδές ή μετεκπαίδευση, ή ειδίκευση που αποδεικνύονται με αντίστοιχους τίτλους, τη διάρκεια της τυχόν προϋπηρεσίας τους και τις εκπαιδευτικές μονάδες στις οποίες την απέκτησαν, τη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών εκτός της μητρικής τους, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

6) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν κατά περίπτωση και:

 • Επικυρωμένους και μεταφρασμένους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, ή ειδίκευσης από τους οποίους αποδεικνύονται οι γνώσεις που αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα.
 • · Βεβαιώσεις εργοδοτών ή αρμόδιας υπηρεσίας από τις οποίες να προκύπτει τυχόν εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία και το σχολείο στο οποίο την απέκτησαν.
 • · Βεβαιώσεις διδακτικής υπηρεσίας σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή στο Σ.Ε.Π.
 • · Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή άλλης αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της τυχόν επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσής τους.
 • · Επικυρωμένους και μεταφρασμένους τίτλους ή πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η γνώση των επικαλούμενων ξένων γλωσσών ή της ελληνικής.
 • · Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες.
 • · Υπεύθυνη δήλωση για τους άρρενες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη χώρα καταγωγής τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά από αυτές και ότι θα προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας. Στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, θα υποβάλουν κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας σχετική βεβαίωση από αρμόδια Αρχή της οικείας χώρας.

Πιστοποιητικά τα οποία οι υποψήφιοι δεν έχουν κατά το στάδιο της υποβολής των αιτήσεων μπορούν να υποκαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση και να υποβάλλονται από τους προσλαμβανόμενους κατά το στάδιο διορισμού. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών κατά το στάδιο διορισμού ή τυχόν ψευδής δήλωση του υποψηφίου, πέραν των λοιπών συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης, συνεπάγεται το μη διορισμό του, έστω κι αν έχει κριθεί διοριστέος.

Επισήμανση:

1) Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή την Πρεσβεία, ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, ή από δικηγόρο, ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο διερμηνέα της γλώσσας για την οποία έχει διορισθεί διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.

2) Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (τηλ. 210 3442340, 210 3443381) ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (τηλ. 2810 302440).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η επιλογή υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρ.1 (άρθρο 3) της αριθμ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη, καθώς και ο τόπος και ο τρόπος πραγματοποίησής της καθορίζονται από την ανωτέρω επιτροπή. Με την προσωπική συνέντευξη αξιολογείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, το επιστημονικό και διδακτικό έργο, καθώς και η προσωπικότητα του υποψηφίου. Μετά την ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων και μετά από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής και της γενικότερης παρουσίας του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψε από τη συνέντευξη, και ύστερα από σύγκριση αυτών, η Επιτροπή θα καταρτίσει αξιολογικούς πίνακες επιλογής κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε περίπτωση που προκύψει ισοψηφία, προηγείται ο υποψήφιος με την καλύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία των ισοβαθμούντων μετά από πρόσκλησή τους, στην οποία ορίζεται η ημερομηνία και ο τόπος πραγματοποίησης της κλήρωσης.

Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση, αποτιμώνται σε εκατό μονάδες, ως εξής:

1.Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:

(α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 8.

(β) Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 4.

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου, μονάδες 4.

(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 2.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.

(ε) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλό, μονάδες 10. Αν η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι σε επίπεδο καλό, μονάδες 5. Η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει από την κατοχή: ι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ιι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ιιι) ελληνικού τίτλου σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας μετά από φοίτηση επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια σε ελληνικό σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας προκύπτει είτε από την κατοχή πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή από πιστοποιητικό φοίτησης επί δύο τουλάχιστον έτη σε ελληνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(στ) Δημοσιευμένη συγγραφική εργασία, μονάδες 3

(ζ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 2.

(η) Γνώση και άλλων γλωσσών, εκτός της μητρικής και της ελληνικής, μονάδες 4 για κάθε μια και μέχρι τρεις το πολύ. Η γνώση των γλωσσών αυτών αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων τίτλων (τουλάχιστον επιπέδου lower).

2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία:

Διδακτική υπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο Σ.Ε.Π., μονάδες 5 για κάθε έτος και μέχρι 5 έτη.

3. Συνέντευξη:

(α) Γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, μονάδες 20.

(β) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, μονάδες 10.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί στη συνέντευξη για την ίδια θέση σε προηγούμενο έτος από αυτό της υποψηφιότητάς του αυτής μπορεί, μετά από αίτησή του, να μην υποβληθεί σε νέα συνέντευξη και να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία της τελευταίας συνέντευξής του.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από 9/8/2012 έως και 17/8/2012.

Μαρούσι, 8-8 -2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1) Γραφείο Υπουργού

2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα

3) Γραφείο Ειδικής Γραμματέα

4) Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.

5) Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε.

6) Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Γ’ Ξένων & Μειονοτικών Σχολείων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (2)