Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονικής προκήρυξε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικών Μαθήματων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της κάλυψης των διδακτικών αναγκών του για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.

ATEI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πηγή: paspif.gr