ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ YΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας της Κύπρου, καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευση, που ενδιαφέρονται για διορισμό κατά το σχολικό έτος 2011-2012, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.04-για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.05- για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων».

Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση στη Μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα εδώ

  • Αγγλικών έως τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων
  • Γαλλικών έως τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων
  • Γερμανικών έως τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων
  • Ιταλικών έως τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων
  • Ισπανικών έως τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων
  • Τουρκικών έως τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων
  • Ρωσικών έως τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων

Πηγή: www.xenesglosses.eu