Δείτε παρακάτω τις σχετικές εγκυκλίους

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους

Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών σε Έλληνες