Έως 15 θέσεις βοηθών στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας θα καλύψει ο φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Office for Harmonization in the Internal Market) στην Ισπανία. Το συγκεκριμένο γραφείο είναι επίσημος φορέας εμπορικών σημάτων για τις χώρες της Ε.Ε.

Για τις θέσεις οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη της Ε.Ε., κάτοχοι διπλώματος, να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και σε ικανοποιητικό επίπεδο τη γερμανική και την αγγλική και να έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2012. Περισσοτέρες πληροφορίες παρέχονται από την ηλεκτρονική σελίδα: htttp://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/career.en.do