Μια ενδιαφέρουσα προκήρυξη ανακοινώθηκε από την Ευρωπαική Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αναφορικά με θέσεις μεταφραστών για πτυχιούχους Πανεπιστημίων με γνώσεις 2 γλωσσών. Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ανακοίνωση:

A competition for translators as contractual agents into all 23 official EU languages was published yesterday. Deadline for applications is 29th November. Candidates should have a BA degree, be native speakers of one official EU language and have a perfect knowledge of two other EU official languages out of which they can translate. One of these languages has to be among the working languages of the EU institutions, that is English, French or German. This means that English native speakers should have French or German among their source languages.

For more information and how to apply, please click on the following link KANTE ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μπορείτε τώρα να υποβάλετε
αίτηση για θέση συμβασιούχου υπαλλήλου στον τομέα της Μετάφρασης (ομάδα
καθηκόντων IV). Η διαδικασία επιλογής διοργανώνεται για μεταφραστές που έχουν
οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ ως μητρική τους γλώσσα.

Η βάση δεδομένων με τους επιτυχόντες θα τεθεί στη διάθεση των διαφόρων μεταφραστικών
υπηρεσιών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Αίτηση
Προθεσμία της αίτησης 29 Νοεμβρίου 2011.

http://europa.eu/epso/apply/today/contract_en.htm