Παρακάτω μπορείτε να βρείτε υποτροφίες για έρευνα, και PhD σε διάφορα ερευνητικά κέντρα της Ισπανίας:

  1. COMPUTATIONAL SYSTEMS BIOLOGY: 2 research positions (IIM-CSIC)
  2. PhD position in advanced fluorescence imaging and biophysics (ICFO - The Institute of Photonic Sciences)
  3. PhD position in advanced fluorescence imaging and biophysics (ICFO - The Institute of Photonic Sciences)
  4. PhD positions in Cold Atoms and Quantum Optics (ICFO - The Institute of Photonic Sciences)
  5. PhD position in advanced fluorescence imaging and biophysics (ICFO - The Institute of Photonic Sciences)
  6. PhD Position (ICFO - The Institute of Photonic Sciences)

Η γνώση ισπανικών δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάποιες από τις παραπάνω θέσεις.