ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ»

Για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» του ΕΚΠΑ, το οποίο εντάσσεται σε τρεις άξονες προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και το οποίο έχει προϋπολογισμό 3.875.000€, ζητούνται για άμεση πρόσληψη, με σύμβαση έργου, άτομα για την επιστημονική υποστήριξη του υποέργου 1.10 «Σύνδεση της Αγγλικής, Γερμανικής, Ισπανικής του ΚΠΓ με την εκπαίδευση». Η χρονική διάρκεια του υποέργου είναι από 1/2/2011 έως 31/8/2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑ.pdf

Πηγή: http://www.elke.uoa.gr/announcements.aspx