Υπάρχει μια θέση καθηγητή Νέων Ελληνικών στην Μαδρίτη.

Η προκήρυξη είναι στην εφημέριδα της κυβερνήσεως της Μαδρίτης:

www.ispania.gr/media/docs/Resolucion.pdf (131KB)

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142344340371&pageid=1197285884807&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal

Ευχαριστούμε θερμά την María Carmen Ponce Martín, πρώην Εκπαιδευτική Ακόλουθο της Ισπανικής Πρεσβείας για την ενημέρωση.