Η Κυβέρνηση του Μεξικού μέσω της Πρεσβείας της στην Αθήνα, ανακοίνωσε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε Έλληνες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο Μεξικό για το ακαδημαϊκό έτος 2011, σύμφωνα με τις διμερείς Μορφωτικές Συμφωνίες

Η Πρεσβεία του Μεξικού θα δεχθεί τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 22 Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2010 για τις υποτροφίες βάσει των διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών.

Η Πρεσβεία του Μεξικού θα δεχθεί τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 17 Ιανουαρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2011 για τις υποτροφίες των Ειδικών Προγραμμάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο σύνδεσμο ”Convocatoria para extranjeros/Scholarship for Foreigners” στην ιστοσελίδα http://becas.sre.gob.mx.

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ.

Πηγές: www.paspif.gr, www.minedu.gov.gr