Ζητούνται καθηγητές ισπανικών για φροντιστήριο στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση πρόσληψη.

Nos urge contactar con profesores de español interesados en dar clase en nuestro centro, filólogos hispanohablantes preferentemente. Teléfono de contacto 2103828880.