Θέση ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ”

Ημερομηνία: 23 Δεκεμβρίου 2009 μέχρι 23 Φεβρουαρίου 2010

  • Τμήμα: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 23-2-2010
  • Φ.Ε.Κ.: 997/14-12-2009
  • Τηλέφωνο: 2310 995243
  • Τύπος Θέσης: Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Ισπανική Γλώσσα με ειδικό αντικείμενο τη μορφολογική και συντακτική ανάλυση

Συνημμένα