Τακτικοί επισκέπτες της Ελλάδας έχουν γίνει πια οι Ojos de brujo. Την Παρασκεύη 11 Ιουλίου, θα εμφανιστούν στη Γεωπονική Σχολή Αθήνας στην Ιερά Οδό, στα πλαίσια του 1ου διεθνιστικού φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνει η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (ΚΟΕ).

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.resistancefestival.gr
http://www.ojosdebrujo.com/

Oley y ole!