Η σχολή της Γιώτας Πεκλάρη φέρνει έναν από τους καλύτερους μαθητές του Andrés Marín, τον Ιάσονα Δαμιανό. Συνοδεύει ο Γιώργος Καραλής στην κιθάρα.

τεχνική - χορογραφία - compás
επίπεδο: μεσαίο - προχωρημένο
ημέρες: 11-17/6
ώρα : 17.00- 18.30

Playground
Βουτσαρά 6, Βοτανικός
τηλ.: 210 8544836

Πηγή: http://yotabaron.blogspot.com/