Στρογγυλό τραπέζι

Ισπανική λογοτεχνία στην Ελλάδα – ελληνική λογοτεχνία στην Ισπανία: παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Στο πλαίσιο της 5ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, που θα γίνει από τις 29 Μαΐου ως την 1η Ιουνίου, διοργανώνεται αυτό το στρογγυλό τραπέζι για τις προκλήσεις, τις δυσκολίες και τις προοπτικές που παρουσιάζει η μετάφραση ισπανικών λογοτεχνικών έργων στην Ελλάδα και το αντίστροφο. Θα αναλυθεί η παρούσα κατάσταση της λογοτεχνικής μετάφρασης και στις δύο χώρες και οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν εμπειρίες, με σκοπό να βρουν νέους διαύλους για τη διάδοση των μεταφράσεων των πιο αντιπροσωπευτικών ελληνικών έργων στην Ισπανία και ισπανικών έργων στην Ελλάδα.

 

Συμμετέχουν: Βιθέντε Φερνάντεθ (Πανεπιστήμιο της Μάλαγα), μεταφραστής, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), μεταφραστής, Χαβιέρ Φερνάντεθ (Εκδόσεις Berenice), εκδότης, Χοσούνε Γκαρθία (Εκδόσεις Cátedra), εκδότρια, Κάρμεν Κορράλ (Εκδόσεις Tusquets), εκδότης, Ανταίος Χρυσοστομίδης (Εκδόσεις Καστανιώτη), μεταφραστής και Άννα Πατάκη (Εκδόσεις Πατάκη), εκδότρια.

29.05.2008, 13:00 Helexpo, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).
Στα ελληνικά και στα ισπανικά με ταυτόχρονη μετάφραση.
Είσοδος ελεύθερη

Mesa redonda

Literatura española en Grecia – Literatura griega en España: estado actual y perspectivas

En el marco de la V Feria Internacional del Libro de Salónica, que tendrá lugar en esta ciudad griega del 29 de mayo al 1 de junio, el día 29 de mayo se celebrará una mesa redonda sobre los retos, difi cultades y perspectivas que presenta la traducción de obras literarias españolas en Grecia y viceversa.En esta actividad se analizará la situación actual de la traducción literaria en ambos países y los participantes compartirán experiencias con el objetivo de buscar nuevos cauces de difusión de las traducciones de las obras más representativas de la literatura griega en España y de la literatura española en Grecia.

Participan: Vicente Fernández (Universidad de Málaga), traductor, Costantinos Paleologos (Universidad de las Islas Jónicas), traductor, Javier Fernández (Editorial Berenice), editor, Josune García (Editorial Cátedra), editora, Carmen Corral (Editorial Tusquets), editora, Andeos Jrisostomidis (Editorial Castaniotis), traductor y Ana Pataki (Editorial Pataki), editora.

29.05.2008, 13:00 h. Helexpo, Egnatia 154, Salónica.

En colaboración con el Centro Nacional del Libro (EKEVI).
En griego y en español, con traducción simultánea.
Entrada libre