Έκθεση φωτογραφιών του Χοακίν Μπέρτσεθ

Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο  των εορτασμών για τα 400 χρόνια από τον θάνατο του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου «Ελ Γκρέκο» (Ηράκλειο 1541 – Τολέδο 1614). Με αυτές τις φωτογραφίες, ο Χοακίν Μπέρτσεθ μας αποκαλύπτει την  ελάχιστα γνωστή πλευρά του Γκρέκο ως δημιουργού των  τέμπλων γ που φιλοξενούν τα ζωγραφικά του έργα και εμπνευστή αρχιτεκτονικών συνθέσεων που ανθίζουν στους χώρους που τοποθετούνται. Τα έργα αυτά είναι  ασυνήθιστα μοντέρνα για  τους καλλιτέχνες της εποχής. Οι φωτογραφίες του Χοακίν Μπέρτσεθ μας δείχνουν έναν Γκρέκο που γνωρίζει την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική της εποχής που ανθίζει στη Βενετία και ιδίως στη Ρώμη και τη γνώση αυτή φέρνει μαζί του στην Ισπανία, για να επηρεάσει την αρχιτεκτονική στο Τολέδο στα τέλη του 16ου αι.

Η έκθεση περιλαμβάνει 20 έργα μεγάλου μεγέθους, που δίνουν εικόνα της δουλειάς του Γκρέκο με τα τέμπλα, ως έργα που φιλοξενούνται από την εκκλησία και φιλοξενούν τους ζωγραφικούς του πίνακες.

Επιμελητής: Χοακίν Μπέρτσεθ

Συντονίστρια: Εστέρ Μεντάν

Εγκαίνια: 19.02.2014, 19.30 παρουσία του φωτογράφου, ο οποίος θα δώσει μια σύντομη διάλεξη που συνοδεύεται από οπτικό υλικό και μια επεξήγηση των έργων της έκθεσης (στα ισπανικά με μετάφραση στα ελληνικά).

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού της Κυβέρνησης της Βαλένθια, το Μουσείο Παλλάντιο, τον Δήμο Ηρακλείου και την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα.

Αίθουσα εκθέσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας. Μητροπόλεως 23, Σύνταγμα. Είσοδος ελεύθερη.

19.02-30.03.2014
Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-21.00 και sΣάββατο: 10.00-14.00. Κλειστά τις Κυριακές και 03.03 και el 25.03.2014

Ειδικό ωράριο: Στις 20 και στις 21.02.2014 η έκθεση θα είναι κλειστή από τις 13.30 ως τις 15.30.


INSTITUTO CERVANTES DE ATENAS - EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Exposición de fotografías de Joaquín Bérchez

El Greco, architeto de retablos

La exposición se organiza en el marco de la celebración del cuarto aniversario del fallecimiento de Doménico Theotocópuli "El Greco" (Candía, Creta, 1541 - Toledo, 1614). Con esta exposición, Joaquín Bérchez nos descubre la poco conocida faceta de El Greco como creador de retablos para sus obras pictóricas y a la vez inspirador de composiciones arquitectónicas que afloran en los espacios donde se ubican, cuyo repertorio arquitectónico se revela en ellos de una inusual modernidad entre los artistas de su época. Las fotografías de Joaquín Bérchez nos muestran un Greco conocedor de la arquitectura de vanguardia de Venecia y muy especialmente de Roma, lecciones que llevará consigo a España y que influirá sustancialmente en la arquitectura toledana de fin de siglo.

La exposición tiene 20 obras de tamaño grande que dan una imagen del trabajo de El Greco con los retablos, como obra acogida por la iglesia y acogedora de sus obras pictóricas.

Comisario: Joaquín Bérchez

Coordinadora: Ester Medán

Inauguración: 19.02.2014, 19.30 h. con la presencia del autor que dará una breve conferencia acompañada de material audiovisual y una visita guiada (en español con traducción al griego).

En colaboración con el Deprtamento de Cultura de la Generalitat de Valencia, el Museo Palladio, el Ayuntamiento de Heraclion y la Embajada de España en Atenas.

Sala de Exposiciones del Instituto Cervantes de Atenas. Mitropoleos 23, Síndagma. Entrada libre.

19.02-30.03.2014
Horario: De lunes a viernes: 10.00-21.00 h. y sábado: 10.00-14.00 h. Cerrado los domingos, 03.03 y el 25.03.2014

Horario especial: El 20 y el 21.02.2014 la exposición estará cerrada de 13.30 a 15.30 h.