Η έκθεση Μνημεία του Μεξικού: Παγκόσμια κληρονομιά απαρτίζεται από 40 φωτογραφίες που αποτυπώνουν μνημεία του Μεξικού που αναγράφονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), ως αναγνώριση για τον ανεκτίμητο και αναντικατάστατο πολιτιστικό πλούτο που αποτελούν για την ανθρωπότητα στο σύνολό της.

Στο τέλος των μεγάλων συγκρούσεων στα μέσα του εικοστού αιώνα, η UNESCO είδε την ανάγκη να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο μηχανισμό για τον εντοπισμό, την καταχώρηση και την προστασία των μνημείων των οποίων ο πολιτιστικός πλούτος θα πρέπει να διατηρηθεί για τις μελλοντικές γενιές. Έτσι υιοθετήθηκε το 1972 η Συνθήκη για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, στην οποία αναγράφονται 962 τοποθεσίες που συνθέτουν τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιπλέον, η UNESCO έχει δημιουργήσει τον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, που αποτελείται από τις πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκφράσεις σε όλο τον κόσμο.

Με υπερηφάνεια, το Μεξικό φιλοξενεί 32 μνημεία που έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς (συγκεκριμένα 5 φυσικά μνημεία και 27 πολιτιστικά) και τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση. Επιπλέον, υπάρχουν 8 πολιτιστικές εκφράσεις του Μεξικού που η UNESCO έχει συμπεριλάβει στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, μεταξύ των οποίων είναι η εξαιρετική μεξικάνικη γαστρονομία, οι παγκόσμιας φήμης μουσικοί Μαριάτσι και η ιδιαίτερη γιορτή της Ημέρας των Νεκρών, μεταξύ άλλων. Το Μεξικό κατέχει τη θέση της χώρας με το μεγαλύτερο αριθμό αναγνωρισμένων στοιχείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Αμερική και την έκτη παγκοσμίως.

Διάρκεια: 16.09 – 19.10.2013
Εγκαίνια: 18.09.2013, 19.30.
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00 – 19.30. Σάββατο: 10.00 – 13.30.
Κυριακές κλειστά.
Αίθουσα εκθέσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, Μητροπόλεως 23.
Είσοδος ελεύθερη.


La exposición Sitios de México: Patrimonio Cultural de la Humanidad se compone de cuarenta fotografías que captan los sitios en México que han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ya que albergan una riqueza cultural invaluable e irremplazable para la humanidad en su conjunto.

Al finalizar los grandes conflictos de mediados del Siglo XX, la UNESCO vio la necesidad de crear un mecanismo global para identificar, enlistar y proteger aquellos sitios de riqueza cultural que deben ser preservados para las generaciones futuras. Es así como surge en 1972 la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que actualmente despliega una lista de 962 sitios a nivel mundial que componen el Patrimonio de la Humanidad. Adicionalmente, la UNESCO también ha creado la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, compuesta por las expresiones culturales más fascinantes a nivel mundial.

Orgullosamente, México alberga 32 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 5 son bienes naturales y 27 bienes culturales, mismos que aparecen representados en esta exhibición. Además son 8 las expresiones culturales mexicanas que la UNESCO ha catalogado como parte del patrimonio intangible de la humanidad, entre las que destacan la exquisita “Comida mexicana”, el mundialmente reconocido “Mariachi” y la particular fiesta del “Día de Muertos”, entre otros. De esta forma, México se convierte en el país con el mayor número de reconocimientos de Patrimonio de la Humanidad en el continente americano y el sexto a nivel mundial.

Duración: 16.09 – 19.10.2013
Inauguración: 18.09.2013, 19.30 h.
Horario: Lunes-viernes: 10.00 – 19.30 h. Sábado: 10.00 – 13.30 h.
Domingos cerrado.
Sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Atenas, Mitropóleos 23.
Entrada libre.