Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας παρουσιάζει την κληρονομιά της Ελλάδας στην Ισπανία

bizantioΗ Εθνική Βιβλιοθήκη συναντάει την γραπτή βυζαντινή κληρονομιά της Ισπανίας σε μια έκθεση υπό τον τίτλο "Lecturas de Bizancio": η γραπτή κληρονομιά της Ελλάδας στην Ισπανία θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου, όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί από τη Βασίλισσα και τον υπουργό Πολιτισμού, Cesar Antonio Molina, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ελληνικούς βιβλιογραφικούς θησαυρούς που διατηρούνται στην Ισπανία. Η έκθεση αποτελείται από 63 κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων χειρόγραφων, εκδόσεων, εγγράφων, εκτυπώσεων, βυζαντινών εικόνων και νομισμάτων κυρίως από την Εθνικής Βιβλιοθήκη της Ισπανίας, αλλά και από άλλες βιβλιοθήκες, όπως το El Escorial, το Πανεπιστήμιο Salamanca και το Complutense, μουσεία, αρχεία και ιδιώτες.

La Biblioteca Nacional reunirá el legado bizantino escrito de España en una exposición que bajo el título de Lecturas de Bizancio: el legado escrito de Grecia en España estará abierta al público del 16 de septiembre al 16 de noviembre, según informó el Ministerio de Cultura.

La exposición, que será inaugurada por la Reina y el ministro de Cultura, César Antonio Molina, reúne por primera vez los tesoros bibliográficos griegos conservados en España. La muestra consta de 63 piezas, entre manuscritos, ediciones, documentos, grabados, iconos y monedas, en su mayor parte procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional, pero también de otras bibliotecas, como la de El Escorial, la de la Universidad de Salamanca o la Complutense, museos, archivos y particulares.

Πηγές:
www.levante-emv.com
iberarte.com