Οι πολιτικές βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο αποτελούν τη βασική συνιστώσα της σωστής λειτουργίας τους και καθορίζουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και το στρατηγικό σχεδιασμό τους. Οι πολιτικές βιβλιοθηκών αναφέρονται σε γενικά ή ειδικά θέματα (γενική πολιτική βιβλιοθήκης ή ανάπτυξη συλλογής, υπηρεσίες προς τους χρήστες, πηγές χρηματοδότησης, διαφήμιση υπηρεσιών, συνεργασίες κ.λπ.).

Σ’ αυτό το συνέδριο η Ισπανία εκπροσωπείται από τον Χοσέ Αντόνιο Μέρλο Βέγα, Γραμματέα της Ισπανικής Ένωσης Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Τεκμηρίωσης και Μουσειολογίας, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα: Πολιτικές Βιβλιοθηκών και επαγγελματίες της πληροφόρησης στην Ισπανία.

Οργάνωση: Επιτροπή Υποστήριξης Βιβλιοθηκών στην οποία συμμετέχει και η Βιβλιοθήκη «Χουάν Κάρλος Ονέτι» του Ινστιτούτου Θερβάντες.

11-12.06.2009, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31, Αθήνα. Είσοδος ελεύθερη, κατόπιν εγγραφής.

ENCUENTRO

VI Conferencia Internacional: “Políticas de Bibliotecas: de lo local a lo nacional”

Las políticas de bibliotecas son la base de su buen funcionamiento y definen el marco para su organización y planificación. Estas políticas se refieren tanto a aspectos globales o estratégicos como a otros más específicos de gestión (políticas de desarrollo de la colección, servicios a los usuarios, marketing, cooperación, etc.)

En este congreso España está representada por José Antonio Merlo Vega, Secretario de la Asociación Española de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), que presentará la ponencia titulada Políticas bibliotecarias y profesionales de la información en España.
Organizado por el Comité de Apoyo a las Bibliotecas del que forma parte la Biblioteca “Juan Carlos Onetti” del Instituto Cervantes.
11-12.06.2009, Instituto Francés de Atenas, Sina 31, Atenas.
Entrada libre, previa inscripción.