ΠΡΟΒΟΛΗ
Εμπόριον, ντοκυμαντέρ του Αρχαιολογικού Μουσείου της Καταλωνίας
Μετά την παρουσίαση στην Αθήνα, τον περασμένο Νοέμβριο, των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου της Καταλωνίας, στο πλαίσιο της εβδομάδας εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ανασκαφών στο Εμπόριον, προβάλλεται τώρα ολόκληρο και στα ελληνικά το ντοκυμαντέρ γι’ αυτήν την ελληνιστική πόλη. Η προβολή θα γίνει στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του μαθήματος της Δρος Ποτίτσας Γρηγοράκου-Παρνασσού, με θέμα τις Πόλεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον ελληνιστικό κόσμο της Ανατολής.
Στα ελληνικά.
Σε συνεργασία με το Λαϊκό Πανεπιστήμιο.
04.05.2009, 19:00
Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Αίθουσα «Μ. Ευεργετών», Ευριπίδου 12, Αθήνα. Tηλ.: 210.3216626
Είσοδος ελεύθερη.
PROYECCIÓN
Empúries, documental del Museu d’Arqueologia de Catalunya
Después de la presentación en Atenas, el pasado noviembre, de las ediciones en griego -impresas y electrónicas- del Museu d’Arqueologia de Catalunya, en el marco de la semana dedicada al centenario del inicio de de las excavaciones en Empúries, ahora se proyecta entero y en griego el documental sobre esta colonia griega. La proyección tendrá lugar en la Universidad Popular, en el marco del curso de la Dra. Potitsa Grigoracu-Parnasú sobre Las ciudades de Alejandro Magno y el mundo helenístico de Oriente.
En griego.
En colaboración con la Universidad Popular.
04.05.2009, 19:00
Universidad Popular, Sala “M. Everguetón”, Evripidu 12, Atenas. Tel.: 210.3216626
Entrada libre.