Graphic Design: Fernando Lizárraga M.Η Πρεσβεία του Μεξικού διοργανώνει την διάλεξη «Το Μεξικό στην Διακοσιοστή Eπέτειο της Ανεξαρτησίας του και στην Eκατονταετή της Επανάστασης» η οποία θα παρατεθεί από τον διακεκριμένο Μεξικάνο ιστορικό, Dr. Javier Garciadiego, Πρόεδρο του El Colegio de México.

Η διάλεξη θα λάβει χώρα την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009 στις 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Instituto Cervantes στην Αθήνα και έχει ως στόχο να διερευνήσει αυτά τα δύο σημαντικά γεγονότα της ιστορίας του Μεξικού.

Ο Dr. Garciadiego είναι ένας από τους πιο γνωστούς μεξικάνους ιστορικούς καθώς και ένας διακεκριμένος ειδικός της Μεξικανικής Επανάστασης, κεντρικό θέμα των δεκατριών βιβλίων του, μεταξύ των οποίων το « Ο λαός στα όπλα. Η Μεξικανική Επανάσταση. 1910-1917», «Έτσι έγινε η Μεξικανική Επανάσταση», «Από την Μεταρρύθμιση στην Επανάσταση, 1857-1920» και «Κουλτούρα και Πολιτική στο μετά-επναναστατικό Μεξικό». Επίσης, έχει συγγράψει περισσότερα από 90 άρθρα.

Με την ιδιότητά του ως καθηγητής-ερευνητής των δύο κυριότερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Μεξικού, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 120 σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε διεθνές, γεγονός το οποίο του έχει προσδώσει αναγνώριση ως Thinker Professor του πανεπιστημίου του Chicago, καθώς και τον ορισμό του ως Προσκεκλημένου Καθηγητή στο Κέντρο Λατινικής Αμερικής του St. Antony’s College του πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Από το έτος 2003 είναι μέλος της Μεξικάνικης Ακαδημίας Επιστημών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2005, είναι πρόεδρος του El Colegio de México (COLMEX), ένα διακεκριμένο ινστιτούτο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1938. Πρόκειται για την αναβάθμιση της Casa de España, η οποία ιδρύθηκε από τον Πρόεδρο Lázaro Cárdenas για τους ισπανούς διανοούμενους που είχαν μεταναστεύσει στο Μεξικό λόγω της Εμφύλιας Διαμάχης στην Ισπανία.

Διακεκριμένοι άνθρωποι του πνεύματος έχουν προεδρεύσει στο El Colegio de México, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής, συγγραφέας και διπλωμάτης, Alfonso Reyes, θαυμαστής του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και ο οικονομολόγος, ιστορικός και πολιτειολόγος Daniel Cosío Villegas, ο οποίος πρότεινε στον πρόεδρο Cardenas την δημιουργία της Casa de España.

To διεθνές κύρος του El Colegio de México αναγνωρίστηκε το 2001 με την σημαντική διάκριση Príncipe de Asturias.

Η Πρεσβεία του Μεξικού ευχαριστεί θερμά το Iνστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα για την σημαντική συνεργασία στην διοργάνωση αυτής της διάλεξης.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009, στις 19:00
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Instituto Cervantes
Μητροπόλεως 23, Σύνταγμα, Αθήνα

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα ισπανικά με ταυτόγχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

Πηγή: Δελτίο τύπου, Πρεσβεία Μεξικού

México a doscientos años de su Independencia y cien años de su Revolución

La Embajada de México organiza la conferencia “México en el Bicentenario de su Independencia y el Centenario de su Revolución” impartida por el eminente historiador mexicano, Dr. Javier Garciadiego, Presidente de El Colegio de México.

La conferencia, que tendrá lugar el próximo lunes 19 de octubre de 2009 a las 19:00 horas en la Sala de Actos del Instituto Cervantes de Atenas, tiene por objeto reflexionar acerca de estas dos importantes efemérides de la historia de México.

El Dr. Javier Garciadiego es uno de los más renombrados historiadores mexicanos y un prestigiado especialista en la Revolución Mexicana sobre la cual ha publicado la mayor parte de sus trece libros, entre los cuales se encuentran “Pueblo en armas. La Revolución Mexicana. 1910-1917”, “Así fue la Revolución Mexicana”, “De la Reforma a la Revolución, 1857-1920” y “Cultura y política en el México Posrevolucionario”. Asimismo ha escrito más de 90 artículos y capítulos en libros.

En su carácter de Profesor-Investigador de las dos principales casas de estudios universitarios en México, ha participado en más de 120 seminarios, conferencias y congresos, tanto a nivel nacional como internacional, lo que le ha valido reconocimientos como el de Thinker Professor de la Universidad de Chicago y su designación como Profesor visitante en el Latin American Center del St. Antony’s College de la Universidad de Oxford. Desde el año 2003 es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Desde septiembre de 2005 es Presidente de El Colegio de México (COLMEX), prestigiosa institución de educación superior e investigación en ciencias sociales y humanidades, fundada en octubre de 1938, cuyo antecedente inmediato fue la Casa de España, creada por el Presidente Lázaro Cárdenas para los intelectuales españoles que emigraron a México por la Guerra Civil.

Reconocidos intelectuales han presidido el Colegio de México, entre los cuales podemos citar a su Presidente fundador, el escritor y diplomático Alfonso Reyes, quien sentía una profunda admiración por la cultura griega, así como el economista, historiador y politólogo Daniel Cosío Villegas, quien propuso al Presidente Cárdenas la creación de la Casa de España.

El prestigio que tiene el Colegio de México a nivel internacional lo llevó a obtener en el año 2001 el importante Premio Príncipe de Asturias.

La Embajada de México agradece la valiosa colaboración del Instituto Cervantes de Atenas para la organización de esta conferencia.

Lunes 19 de octubre de 2009 a las 19:00 hrs.
Sala de Actos del Instituto Cervantes de Atenas
Mitropóleos 23, Síndagma, Atenas
La conferencia será impartida en español con traducción simultánea al griego.
Fuente: Comunicado de prensa, Embajada de México