Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της UNESCO από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Μαρόκο παρέδωσαν σε συνεργασία, στο Παρίσι, το κείμενο της υποψηφιότητας της μεσογειακής δίαιτας για να αναγνωριστεί ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, ανέφερε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικών Υποθέσεων της Ισπανίας.

Με αυτόν τον τρόπο, θα ανοίξει μια περίοδος αξιολόγησης της υποψηφιότητας από την UNESCO. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής θα γίνει γνωστό κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009.

Επιπλέον παρέχεται μια εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση της διατήρησης, συντήρησης και μετάδοσης της μεσογειακής δίαιτας ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά των μεσογειακών λαών και της ανθρωπότητας στο σύνολό της.

Έτσι, τους επόμενους μήνες, η Ισπανία και οι άλλες χώρες της υποψηφιότητας θα αναπτύξουν ένα σχέδιο διαχείρισης για το μέλλον και τις απαιτούμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτής της πρωτοβουλίας.

Στο τελικό κείμενο έχουν ενσωματωθεί εισηγήσεις από διάφορες περιφέρειες και διαφορετικές ομάδες και ιδιωτικούς οργανισμούς, γεγονός που επέτρεψε να αναδειχθεί ο πλούτος και η ποικιλία της μεσογειακής διατροφής.

Σχετικές ειδήσεις:
Jamón, jamón: ¿Es la dieta española un tesoro universal?
Υπό εξαφάνιση η μεσογειακή διατροφή στη γενέτειρά της

Πηγή: www.europapress.es

Registrada ante la Unesco la candidatura de la dieta mediterránea como Patrimonio de la Humanidad

Los delegados permanentes ante la Unesco de España, Italia, Grecia y Marruecos entregaron hoy de manera conjunta, en París, el documento final de la candidatura de la dieta mediterránea para ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

De esta forma, se abre un periodo de gestión de la candidatura y valoración por parte de la Unesco. El resultado de la calificación se conocerá en el segundo semestre de 2009.

Además, supone una magnífica oportunidad para fomentar la conservación, mantenimiento y transmisión de la dieta mediterránea como patrimonio cultural inmaterial de los pueblos mediterráneos y de la humanidad en su conjunto.

Así, en los próximos meses, España y los demás países socios de la candidatura desarrollarán el plan de gestión de futuro y las acciones necesarias para lograr todas las adhesiones posibles a esta iniciativa.

En el documento final se han incorporado aportaciones de diferentes comunidades autónomas y de distintos grupos y organizaciones privadas, lo que ha permitido dejar constancia de la riqueza y diversidad de las manifestaciones de la dieta mediterránea.