Νέα θυγατρική εμπορική εταιρεία διαθέτει πλέον η Καράτζη Α.Ε. στην Ισπανία, αφού, όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εισηγμένης, συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εμπορικής εταιρείας Croppy Solutions S.L., που εδρεύει στην πόλη Valladolid της Ισπανίας.

Η συμμετοχή της Καράτζη Α.Ε. αντιστοιχεί στο 45% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ανέρχεται στο ποσό των 94.500 ευρώ, που διαιρείται σε 945 μετοχές ονομαστικής, αξίας 100 ευρώ έκαστη.

Συνολικά, το μετοχικό κεφάλαιο της Croppy Solutions S.L. ανέρχεται στα 210.000 ευρώ και σε αυτό συμμετέχουν, επίσης, η εταιρεία Hicusa Packaging S.A., με ποσοστό 45%, και ο κ. Rodrigo Gonzalez Pardo, με ποσοστό 10%.

Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της Croppy Solutions S.L. είναι η εμπορία υλικών συσκευασίας στην ισπανική αγορά. Με τη συμμετοχή της αυτή, η Καράτζη Α.Ε. αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων της στην εν λόγω αγορά.

Πηγή: www.naftemporiki.gr