Συναντήσεις με επιχειρηματικούς φορείς του ευρύτερου τουριστικού κλάδου στην Ισπανία,πραγματοποίησε ο Οργανισμός Invest in Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης αποστολών εξωτερικού του Οργανισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ισπανία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκροή επενδυτικών κεφαλαίων στο κλάδο του Τουρισμού. Οι πόλεις Μαγιόρκα, Μαδρίτη και Βαρκελώνη αποτέλεσαν τα σημεία συναντήσεων των στελεχών του Invest in Greece με μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες και εταιρίες Real Estate που διατηρούν σε αυτές τα κεντρικά τους γραφεία.

Βασικός στόχος της αποστολής υπήρξε η αναζήτηση νέων διεθνών επιχειρήσεων με άμεσο ενδιαφέρον για επενδύσεις και η προτροπή για υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, στοχευμένες παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν για το θεματικό τουρισμό στην Ελλάδα και τους επιμέρους κλάδους (συνεδριακό τουρισμό, spa-wellness, ολοκληρωμένες μορφές τουρισμού, κλπ.), ενημέρωσή τους για συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, για τα τουριστικά ακίνητα προς αξιοποίηση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ Α.Ε.) και της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου (ΚΕΔ ΑΕ) και τέλος, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού Invest in Greece.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής ήταν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας του Invest in Greece Agency με τους Οργανισμούς Εμπορικών & Οικονομικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.). Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η εδραίωση της χώρας μας στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Πηγή: http://walking-greece.ana-mpa.gr/news.php?id=8704