Στις 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και υπό την αιγίδα του, το συνέδριο «Pacific Alliance (Συμμαχία Ειρηνικού): Ευκαιρίες στην Λατινική Αμερική για τις ελληνικές εταιρείες» που διοργανώθηκε από τις Πρεσβείες της Χιλής, της Κολομβίας, του Μεξικού και του Περού, τους Εμπορικούς Ακόλουθους του Μεξικού και του Περού, το Επίτιμο Προξενείο της Κολομβίας, το Ινστιτούτο ΔιεθνώνΟικονομικών Σχέσεων και το ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η εκδήλωση εγκαινιάστηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Κυριάκο Γεροντόπουλο, ο οποίος τόνισε ταπλεονεκτήματα του Pacific Alliance ως έναν καινοτόμο μηχανισμό ένταξης. Μίλησε επίσης για τους δεσμούςανάμεσα στην Ελλάδα και την Λατινική Αμερική και την επιθυμία για την περαιτέρω ενίσχυση τους. Ο Πρέσβηςτου Μεξικού, κ Tarcisio Navarrete Montes de Oca, η χώρα του οποίου κατέχει την προσωρινή προεδρία του Pacific Alliance, ευχαρίστησε την αιγίδα και την έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών, και τόνισε ότι «συνδυαστικά, οι οικονομίες των τεσσάρων χωρών του Pacific Alliance αντιπροσωπεύουν την ένατη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.» Επίσης, επισημάνθηκαν τα πλεονεκτήματα των χωρών παρατηρητών του Pacific Alliance καισυζητήθηκε η περίπτωση των 32 χωρών παγκόσμια οι οποίες κατέχουν ήδη αυτή τη θέση.

Από εμπορικής άποψης, υπογραμμίστηκε η ασφάλεια των επενδύσεων στις χώρες του Pacific Alliance και τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων,καθώς και το από κοινού άνοιγμα εμπορικών γραφείων (όπως στην Τουρκία και το Μαρόκο), όπως καιΠρεσβειών και διπλωματικών αποστολών.Από την ακαδημαϊκή προοπτική, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην σημασία αυτού του μηχανισμού ως καινοτόμο καισημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο της ένταξης της Λατινικής Αμερικής. Επιπλέον, συγκρίθηκαν τα περιφερειακά και υπο-περιφερειακά επίπεδα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις του CELAC και του MERCOSUR.Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 100 άτομα, κυρίως επιχειρηματίες, διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικώνκαι μέλη του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέλη του διπλωματικού σώματος, οι εκπρόσωποι διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, φοιτητές, ερευνητές και εκπρόσωποι των Εμπορικών Επιμελητηρίων καθώς και μέσα μαζικής ενημέρωσης.


Conferencia sobre "Alianza Pacífico: Oportunidades en América Latina para Empresas griegas"

El 20 de noviembre se celebró en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia y bajo sus auspicios, la conferencia "Alianza Pacífico: Oportunidades en América Latina para Empresas griegas" organizada por las Embajadas de Chile, Colombia, México y Perú, las Representaciones Comerciales de México y Perú, el Consulado Honorario de Colombia, el Instituto de Relaciones Económicas Internacionales y "ELIAMEP".

El evento fue inaugurado por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Kyriakos Gerontopoulos, quien resaltó las ventajas de Alianza Pacífico como mecanismo innovador de integración así como los lazos que unen a Grecia con América Latina y la voluntad de reforzarlos y estrecharlos aún más. El Embajador de México, Sr. Tarcisio Navarrete Montes de Oca, cuyo país ostenta actualmente la presidencia pro-témpore de Alianza Pacífico, agradeció la gentileza de contar con los auspicios y la sede de la Cancillería y destacó que "las economías combinadas de los cuatro países de AP, representan la novena potencia económica del mundo". Asimismo se subrayaron las ventajas que supone ser país observador de la AP y se comentó el caso de los 32 países, a nivel mundial, que ya lo son.

En la parte comercial se resaltó la seguridad de invertir en los países de la AP y las ventajas que ofrece el libre movimiento de personas, bienes, servicios y capital así como la apertura conjunta de oficinas comerciales (como en Turquía y Marruecos) y de Embajadas y misiones diplomáticas.

En la parte académica se hizo énfasis en la importancia que este mecanismo tiene como elemento innovador y destacado en el esquema integrador de América Latina y se ofreció un punto de vista comparativo de los niveles regionales y sub-regionales, comentando los casos de CELAC y MERCOSUR.

En el evento participaron unas 100 personas, especialmente del mundo empresarial, funcionarios miembros de la Cancillería y del Ministerio de Desarrollo, miembros del Cuerpo Diplomático, representantes de relaciones internacionales de Nea Democratia y SYRIZA, estudiantes universitarios, investigadores y representantes de Cámaras de Comercio y medios de comunicación.