ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η ισπανική καινοτομία

Στις 25 Απριλίου, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Θερβάντες των Αθηνών έγινε η Ημερίδα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την Ισπανική Καινοτομία στον τομέα αυτόν.

Οι εκατοντάδες συμμετέχοντες στην επιτυχημένη εκδήλωση χαιρέτησαν αυτή την πρωτοβουλία, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι ΑΠΕ τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα μέσω διαφόρων εισηγήσεων των ισπανικών φορέων ΑΠΕ, ταυτόχρονα με τις εισηγήσεις των ανάλογων ελληνικών οργανισμών, δημιουργώντας, με αυτό τον τρόπο, τέσσερις ενδιαφέρουσα θεματικές ομάδες.

Παρουσιάστηκε πρώτα η έρευνα και η τεχνολογία και των δύο χωρών επιδεικνύοντας έτσι το υψηλό επίπεδο που παρουσιάζει τόσο η Ισπανία όσο και η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα που σχετίζεται άμεσα με τις ΑΠΕ. Επιπλέον, επαληθεύθηκε ο ισχυρός δεσμός της στρατηγικής συνεργασίας που υπάρχει ήδη μεταξύ των Κέντρων ΑΠΕ της Ελλάδας (ΚΑΠΕ) και της Ισπανίας (CENER) και που χρονολογείται από περισσότερο από μία δεκαετία με έργα τεχνολογικά και έρευνας από κοινού γνωστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δεύτερον, στο εφαρμοστικό πλαίσιο παρουσιάστηκε η πρόκληση που θέτει η διείσδυση αυτού του τύπου των ΑΠΕ στο ηλεκτροδοτικό σύστημα της κάθε χώρας, αποδεικνύοντας γι άλλη μια φορά πώς η Ισπανία στην ταχεία εξέλιξη της εγκατάστασης και της σύνδεσης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ έχει σχεδόν ολοκληρώσει τους στόχους διείσδυσης που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έκανε τη διαχείριση του Ηλεκτροδοτικό Δίκτυο της Ισπανίας (REE) να έχει αναπτύξει αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου και λειτουργίας που επέτρεψαν αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Έτσι θεσπίστηκε μια επαφή για τη μελλοντική στρατηγική συνεργασία μαζί με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΑΔΜΗΕ).

Μετά από ένα σύντομο διάλλειμα ισπανικής γευσιγνωσίας ξανάρχισε η ημερίδα με τις παρουσιάσεις των ρυθμιστικών πλαισίων για τις ΑΠΕ στην Ισπανία και την Ελλάδα. Η παρουσίαση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Διαφοροποίησης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (IDAE) ήταν πολύ λεπτομερής όσον αφορά τη νομοθεσία και τους μηχανισμούς στήριξης που έκαναν την Ισπανία ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη αυτών των πηγών ενέργειας. Παράλληλα η παρουσίαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα (ΡΑΕ) παρουσιάζοντας το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο υπογράμμισε την ύπαρξη ειδικών νόμων και κανονισμών που το διέπουν, αλλά εστίασε το πρόβλημα της καθυστερημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ στον ελλαδικό χώρο στο απλό γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις δεν πληρούνται.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ένα Στρογγυλό Τραπέζι με εκπροσώπους από τις τρεις μεγαλύτερες ισπανικές εταιρείες που έχουν ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα. Οι εκπρόσωποι των Rokas Renweables (Iberdrola), Gamesa Ενεργειακή και Acciona Ενεργειακή δείχνοντας τη μεγάλη εμπειρία τους στον τομέα των ΑΠΕ τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα συμφώνησαν στα γενικά θέματα καθώς και επεσήμαναν ότι για να συνεχιστούν οι ισπανικές επενδύσεις στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει μια χρηματοοικονομική σταθερότητα όπως και να τηρούνται οι νομοθεσίες, και επιπλέον να υφίσταται μια πολιτική ανάπτυξης που θα καθιστά δυνατή την παραγωγικότητα.

Ως επιστημονική συντονιστής της ημερίδας και μετά από δεκαπέντε χρόνια επαγγελματικής εξέλιξης στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ νιώθω ικανοποιημένη που καταδείχθηκε η συνεργασία τόσο η ήδη υπάρχουσα καθώς και αυτή που μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον μεταξύ των διαφορετικών οργανισμούς στον τομέα των ΑΠΕ της Ελλάδας και της Ισπανίας.
Miriam Rodríguez-Ruiz
Επιστημονική Υπεύθυνη της Ημερίδας.

Οι εισηγήσεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ισπανία, συνθήκες και προοπτικές. Ιγνάθιο Μαρτί, Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής. Συντονιστής Έρευνας και Ανάπτυξης στο Εθνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (CENER). [PDF, 4,8MB, στα αγγλικά]
Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία σε θέματα ενέργειας στο ΚΑΠΕ. Τάκης Χαβιαρόπουλος, Διευθυντής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Πρώτο μέρος [PDF, 4,5MB, στα αγγλικά] Δεύτερο Μέρος [PDF, 4,4MB, στα αγγλικά] και Τρίτο Μέρος [PDF, 4,6MB, στα αγγλικά].
Η ελληνική εμπειρία και πρακτική στον τομέα της διείσδυσης στο Ηλεκτρικό Σύστημα. Αθανάσιος Κορωνίδης, Επιχειρησιακός Διευθυντής Ανάπτυξης & Συντήρησης Συστήματος, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΑΔΜΗΕ). Η εισήγηση παρουσιάστηκε από τον Αριστομένη Νέρη, Διευθυντή του Τμήματος Σχεδιασμού του Συστήματος μεταφοράς. [PDF, 1,2MB, στα ελληνικά]
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ισπανία. Το θεσμικό πλαίσιο. Ντιάνα Λόπεθ, Υπεύθυνη προγραμμάτων Διεθνούς Συνεργασίας του Ινστιτούτου για τη Διαφοροποίηση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (IDAE). [PDF, 2,7MB, στα αγγλικά]
Το θεσμικό πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, ο ρόλος του Ρυθμιστή. Δημήτρης Ραχιώτης, Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). [PDF, 0,4MB, στα ελληνικά]

JORNADA CIENTÍFICA
Energías Renovables: Innovación Española

El 25 de Abril de 2012, se celebró en las modernas instalaciones del Instituto Cervantes de Atenas una Jornada sobre las Energías Renovables y la Innovación Española.

Con éxito, acogieron el centenar de asistentes al evento esta iniciativa en la que se presentaron las energías renovables tanto en España como en Grecia a través de diversas ponencias de los principales organismos españoles que trabajan por las energías renovables paralelamente con ponencias de los organismos helenos, estableciendo de esta forma cuatro interesantes paneles temáticos.

Primero se presentó la investigación y tecnología de ambos países demostrando el alto nivel que presenta tanto España como Grecia en este ámbito relacionado con las energías renovables. Es más, se demostró la sólida alianza de cooperación estratégica que ya existe entre los Centros de Energías Renovables de Grecia (CRES) y de España (CENER) que data de más de una década con proyectos tecnológicos y de investigación en común reconocidos a nivel europeo.

Segundo, en el marco de aplicación se presentó el reto que supone la gran penetración de este tipo de energías renovables en el sistema eléctrico de cada país, demostrando una vez más cómo España en el rápido avance de instalación y conexión de instalaciones renovables casi ha completado sus objetivos de penetración establecidos por la Unión Europea y que ha hecho que su gestor Red Eléctrica de España (REE) haya desarrollado unos sistemas de control y de operación eficientes que han permitido este gran logro. Así se ha establecido un contacto de futura cooperación estratégica junto con el Gestor del Sistema eléctrico Heleno (ADMIE).

Después del periodo de descanso y de degustación de comida española se retomó la Jornada con las presentaciones de los marcos regulatorios de las energías renovables en España y en Grecia. La presentación del Instituto para la Diversificación de la Energía y Ahorro Energético (IDAE) fue muy detallada en cuanto a las leyes y mecanismos de apoyo que ha hecho que España sea un referente mundial en el desarrollo de estas energías. Mientras que la ponencia de la Autoridad Regulatora de la Energía en Grecia (RAE) al exponer el marco regulatorio resaltó su existencia con leyes y regulaciones específicas, pero se centró en que en el ámbito heleno el problema del lento desarrollo de las energías renovables en este país se debe al simple hecho de que estas leyes y normas no se cumplen.

Por último, se abrió un coloquio con los representantes de las tres mayores empresas españolas que tienen fuerte presencia en Grecia. Los representantes de Rokas Renewables (Iberdrola), Gamesa Energuiakí y Acciona Energuiakí demostrando su amplia experiencia en el sector de las renovables tanto en España como en Grecia coincidieron en los temas tratados como en resaltar que para que se continúen las inversiones españolas en Grecia debe haber una estabilidad económica y financiera pero también que las normativas se cumplan así como que exista una política de desarrollo que haga posible la productividad.

Como coordinadora científica de la Jornada y tras quince años de desarrollo profesional en el mercado heleno de las renovables me siento satisfecha de haber demostrado la alianza que por una parte ya existe y la que puede desarrollarse en un futuro entre los diferentes organismos del sector de las Energías Renovables de Grecia y de España.

Miriam Rodríguez-Ruiz
Responsable científica de la jornada
Las ponencias
Energías renovables en España, situación actual y perspectivas, por Ignacio Martí, Director técnico adjunto. Coordinador de Investigación y Desarrollo, Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). [PDF, 4,8MB, en inglés]
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en temas de energía en el Centro de Energías Renovables,por Takis Javiarópulos, Director de Energías Renovables en el Centro de Energías Renovables (CRES). Primera parte [PDF, 4,5MB, en inglés] Segunda Parte [PDF, 4,4MB, en inglés] y Tercera Parte [PDF, 4,6MB, en inglés]
La experiencia y práctica griega en el acceso a la red, por Athanásios Coronidis, Director Ejecutivo de Desarrollo y Mantenimiento del Sistema en el Gestor Independiente de Transferencia de Energía Eléctrica S.A. (ADMIE). La ponencia fue pronunciada por Aristomenis Neris, Director del Departamento de Planificación del Sistema de Trasmisión. [PDF, 1,2MB, en griego]
La Energía Renovable en España. Marco regulatorio, por Diana López, responsable de proyectos de cooperación internacional del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). [PDF, 2,7MB, en inglés]
El marco regulatorio de las Energías Renovables en Grecia. El papel del Regulador, por Dimitris Rajiotis, Vice-presidente de la Autoridad Reguladora de la Energía (RAE). [PDF, 0,4MB, en griego]