Μεγάλη πτώση εμφάνισε το κόστος βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Ισπανίας κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας.

Όπως έγινε γνωστό, το ισπανικό δημόσιο άντλησε 3,7 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,735% έναντι 5,11% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία του Νοεμβρίου.

Παράλληλη δημοπρασία 1,92 δισ. ευρώ σε εξαμηνιαία γραμμάτια διεκπεραιώθηκε με επιτόκιο 2,435% έναντι 5,227% της προηγούμενης δημοπρασίας.

Οι αναλυτές αποδίδουν την πτώση του κόστους δανεισμού στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να παράσχει δάνεια στις τράπεζες, διευκολύνοντάς τες στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ θα παράσχει την Τετάρτη τριετή δάνεια στις εμπορικές τράπεζες, σε μία άνευ προηγουμένου κίνηση για να ενισχύσει τη ρευστότητά τους εν μέσω της κρίσης χρέους.

Πηγή: Ναυτεμπορική