Σταθερή αυξητική τάση παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές αλιευμάτων την τελευταία δεκαετία, στην Ισπανία. Το 2010 ανήλθαν στα 80,5 εκατ. ευρώ καταλαμβάνοντας το 15% των ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία.

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγονται από την Ελλάδα είναι η τσιπούρα και το λαβράκι.

Αυτό σημειώνεται σε έκθεση της Οικονομικής και Εμπορικής Υπηρεσίας της πρεσβείας μας στη Μαδρίτη, και προτίθεται ότι δεδομένου του μεγάλου μεγέθους της αγοράς, της υψηλής κατά κεφαλήν εγχώριας κατανάλωσης αλλά και της καλής εμπορικής παρουσίας που έχουν αποκτήσει τα προϊόντα μας, «η ισπανική αγορά προσφέρει κάποιες δυνατότητες περαιτέρω μεγέθυνσης των συγκεκριμένων ελληνικών εξαγωγών στον βαθμό όμως που θα υπάρξει μία μεγαλύτερη διαφοροποίηση των προσφερομένων ειδών».

Τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα για το 2010 είναι η τσιπούρα με αξία 29,2 εκατ. ευρώ ή 5,4% επί των συνολικών εξαγωγών, το λαβράκι με 19,5 εκατ. ευρώ η 3.6%, οι γαρίδες με 5,8 εκατ. ευρώ ή 1.1% και τέλος η συναγρίδα με 5,5 εκατ. ευρώ ή 1%.

Οι εν λόγω τέσσερεις υποκατηγορίες φθάνουν τα 60 εκατ. ή το 74.5% των ελληνικών εξαγωγών θαλασσινών στην Ισπανία.

Η θέση της χώρας στις εξεταζόμενες κατηγορίες ψαρών είναι σε μεγάλο βαθμό δεσπόζουσα.

Στο λαβράκι για το 2010 κατείχε το 57.3% των συνολικών εισαγωγών που πραγματοποιηθήκαν στην Ισπανία, στην τσιπούρα το 88.6% και στην συναγρίδα το 55.4%.

Πηγή: paseges.gr