Με αφορμή τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, το ispania.gr ζήτησε από τα κόμματα να πάρουν θέσεις σχετικά με την ισπανική γλώσσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα που τους θέσαμε:

  1. Σκοπεύετε να εισάγετε μέσω τριετούς πιλοτικού προγράμματος και να προωθήσετε την διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Επαγγελματικά Λύκεια, Επαγγελματικές Σχολές);
  2. Σκοπεύετε να θεσπίσετε θέση Συμβούλου Ισπανικής γλώσσας στο σώμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ισπανικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
  3. Σκοπεύετε να ιδρύσετε τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας στo A.Π.Θ της Θεσσαλονίκης, καθώς και να δημιουργήσετε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εξ αποστάσεως στο Ε.Α.Π, πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας, καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εξ αποστάσεως πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Ισπανίας, ή της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού και της Ιστορίας των Χωρών της Λατινικής Αμερικής, ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και απόφοιτοί του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, καθώς και απόφοιτοί του τμήματος Ισπανικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α που διαμένουν και εργάζονται εκτός των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης;

Παρακάτω δημοσιεύονται οι απαντήσεις των κομμάτων, με τη σειρά που τις λαμβάνουμε.

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως γνωρίζετε στην πρότασή μας έχουμε το συνολικό επανασχεδιασμό του προγράμματος σπουδών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί οι θέσεις και τα ερωτήματά σας θα βοηθήσουν σημαντικά στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων για την διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ
19 Σεπτεμβρίου 2009


Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι,

Βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνολική αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο μιας ριζικής, δημοκρατικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Ειδικά για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα δημόσια σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια), σκοπός μας είναι να αποκτήσει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και κύρος, ώστε να μηδενιστεί η ανάγκη προσφυγής στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και η αντίστοιχη οικογενειακή δαπάνη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες ασφαλώς συγκαταλέγουμε και την ισπανική.

Σημειώνουμε ότι στο πρόγραμμά μας για την εκπαίδευση προτείνουμε μια ενιαία λυκειακή δομή για όλα τα παιδιά της αντίστοιχης ηλικίας («Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και Πράξης», ενταγμένης στη 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (περιλαμβάνεται και 2ετής προσχολική), στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρχει ασφαλώς η δυνατότητα εκμάθησης και της ισπανικής.

Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση προτείνουμε να παρέχεται σε μεταλυκειακό επίπεδο και, κατά συνέπεια, δεν προβλέπουμε την ύπαρξη των σημερινών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.

Όσο όμως υπάρχουν ιδιαίτεροι σχολικοί τύποι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, πρέπει και στους μαθητές και μαθήτριές τους να παρέχεται ισότιμη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Αν κριθεί επιστημονικά/παιδαγωγικά αναγκαίο να προηγηθεί ένα στάδιο δοκιμαστικής εφαρμογής της διδασκαλίας της ισπανικής στους διάφορους τύπους σχολείου, δεν θα είχαμε αντίρρηση. Πιστεύουμε όμως ότι η εμπειρία που έχει ήδη προκύψει από τη διδασκαλία άλλων γλωσσών, όπως και της ισπανικής, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως αφετηρία σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά τα στελέχη υποστήριξης των εκπαιδευτικών της ισπανικής γλώσσας και παρακολούθησης και συντονισμού του μαθήματος μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η ύπαρξη των αντίστοιχων στελεχών είναι αυτονόητα αναγκαία, όπως και σε κάθε άλλο γνωσιακό αντικείμενο που διδάσκεται στην εκπαίδευση.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Με την ίδια λογική, άλλωστε, στηρίξαμε και τη θεσμοθέτηση ειδικού ΠΕ ειδικότητας για τους καθηγητές και καθηγήτριες της ισπανικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση.

Τέλος, οι προτάσεις σας σχετικά με τη διεύρυνση των πανεπιστημιακών σπουδών (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) σε τομείς που άπτονται της ισπανικής γλώσσας και πολιτισμού είναι ενδιαφέρουσες, και πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση με ένα συνολικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.

Με εκτίμηση
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ
28 Σεπτεμβρίου 2009