Αθήνα,17  Σεπτεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου προσλαμβάνονται 839 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02. ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ07, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ-ΔΕ,  ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 για τα σχολεία Γενικής Παιδείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για τα Μουσικά Σχολεία, ως αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  για ανάληψη υπηρεσίας από 18-09-2009 έως και 22-09-2009

Πηγή: alfavita.gr