ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν έχει ακόμη αποσταλεί ενημερωτική εγκύκλιος στους Διευθυντές των Γυμνασίων, ώστε αυτοί με την σειρά τους να ενημερώσουν τους μαθητές τους για την δυνατότητα εκμάθησής και της Ισπανικής γλώσσας μεταξύ των προσφερόμενων γλωσσών προς επιλογή (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής), παρόλο που η σύσταση του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας έχει ολοκληρωθεί από τον μήνα Ιούλιο, παρόλο που έχει καταρτιστεί από τον μήνα Αύγουστο πίνακας αναπληρωτών και ωρομισθίων ανά περιφέρεια και παρόλο που πρόσφατα συστάθηκαν ελάχιστες οργανικές θέσεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (μόνο 14 οργανικές θέσεις) για το σχολικό έτος 2009-2010.

Ελάχιστες οργανικές θέσεις (μόνο 16 οργανικές θέσεις) στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν συσταθεί και για τον κλάδο ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας. Στις υπεύθυνες δηλώσεις που δόθηκαν προς συμπλήρωση, λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2008-2009, στους γονείς και μαθητές της ΄ΣΤ Δημοτικού για να επιλέξουν την δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν το σχολικό έτος 2009-2010 στην Ά Γυμνασίου, δεν υπήρξε τελικώς αναφορά στην Ισπανική γλώσσα, με το αιτιολογικό ότι δεν είχε υπογραφεί μέχρι τότε η σύστασή του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας. Με βάση τα ανωτέρω, είναι αμφίβολο αν τελικά οι Καθηγητές των Ισπανικών θα κληθούν να εργαστούν ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές στα Γυμνάσια. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δε, οι μαθητές δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για την δυνατότητα εκπαιδευτικής προσφοράς της Ιταλικής γλώσσας, η οποία εισήχθη ένα χρόνο πριν από την Ισπανική γλώσσα στα Γυμνάσια. Ακόμη και να σταλεί ενημερωτική εγκύκλιος την εβδομάδα που διανύουμε, επικρατεί η γενική εντύπωση ότι θα γίνει πλημμελής ενημέρωση για την εκπαιδευτική προσφορά της Ισπανικής γλώσσας , δεδομένου ότι θα γίνει σχεδόν με την έναρξη των μαθημάτων. Οι μαθητές θα εισέλθουν στις τάξεις έχοντας ήδη επιλέξει μια γλώσσα της αρεσκείας τους (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική) όταν αποφοίτησαν από την ‘ΣΤ Δημοτικού. Στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει μια σειρά από ερωτήματα, η απάντηση στα οποία αφενός θα βοηθήσει τους καθηγητές των Ιταλικών και των Ισπανικών να κατανοήσουν τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το ζήτημα της σταδιακής ενσωμάτωσής των 2 αυτών νέων γλωσσών (Ιταλικής και Ισπανικής) στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, αφετέρου δε θα συνδράμει στον διάχυτο προβληματισμό που υφίσταται σχετικά με το καθεστώς που θα πρέπει να διέπει την Δημόσια και την Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, εν μέσω του γενικότερου Διαλόγου για την Παιδεία και των ριζικών αλλαγών που πρόκειται να ακολουθήσουν. Το δικαίωμα στην πολυγλωσσία καθιστά ανεπαρκές και αναποτελεσματικό το ισχύον πλαίσιο. Ολοένα και περισσότερο οι σύγχρονοι πολίτες, όντας πολίτες του κυβερνοχώρου, έρχονται σε επαφή με τις λιγότερο ομιλούμενες ή διδασκόμενες γλώσσες. Πρέπει να σχεδιαστεί άμεσα ένα νέο πλαίσιο που θα διασαφηνίζει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης και προώθησής των νέων γλωσσών στο μέλλον (π.χ. εισαγωγή της πορτογαλικής και της αραβικής γλώσσας), καθώς και της απορρόφησής των αποφοίτων των ξενόγλωσσων τμημάτων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

1. Σε ποιές σχολικές μονάδες θα συσταθούν οι 30 συνολικά οργανικές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για τους κλάδους της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας το σχολικό έτος 2009-2010; Δεδομένου ότι ο κλάδος ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας δεν συμμετείχε στον τελευταίο Ασεπ Εκπαιδευτικών όπως ο κλάδος ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας, και ο επόμενος Ασεπ Εκπαιδευτικών θα διεξαχθεί σε 2 χρόνια, με ποιό τρόπο θα αποκτηθούν από τους υποψήφιους καθηγητές των Ισπανικών οι 14 οργανικές θέσεις;

2. Πότε σκοπεύει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επανεξετάσει το θέμα της αναμόρφωσης των ωρολογίων προγραμμάτων, ώστε να δοθεί σύντομα η δυνατότητα για την διδασκαλία της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αρχικά μέσω τριετούς πιλοτικού προγράμματος που θα διεξαχθεί στον ίδιο αριθμό σχολικών μονάδων (συνολικά 210 Δημοτικά) , όπως ακριβώς συνέβη και για την Γαλλική και για την Γερμανική γλώσσα; Γιατί ακόμη δεν έχουν συνταχθεί αναλυτικά προγράμματα σπουδών για την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;

3. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ στην ‘Α ΚΑΙ ‘Β Λυκείου έχουν το δικαίωμα να διδαχτούν ως επιλεγόμενη ξένη γλώσσα την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την δυνατότητα εκμάθησής της Αγγλικής, την Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας;

4. Γιατί στο ειδικό εκπαιδευτικό σώμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη θέση για τον Σύμβουλο ή Πάρεδρο της Ιταλικής Γλώσσας, καθώς και θέση για τον Σύμβουλο ή Πάρεδρο της Ισπανικής Γλώσσας, ενώ προβλέπεται και υπάρχει θέση Συμβούλου για την Γαλλική γλώσσα και 2 θέσεις Παρέδρων επί θητεία για την Αγγλική και την Γερμανικής γλώσσα; Είναι επιτακτική ανάγκη για θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της Ιταλικής γλώσσας και της Ισπανικής γλώσσας, να εισηγούνται και να αποφασίζουν εκπρόσωποι του ιδίου γνωστικού αντικειμένου.

5. Γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ιταλικής γλώσσας και θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ισπανικής γλώσσας, ενώ υπάρχουν αντίστοιχοι Σχολικοί Σύμβουλοι για την Αγγλική, την Γαλλική και την Γερμανική γλώσσα; Σε ποιόν θα απευθυνθεί ο ωρομίσθιος ή ο αναπληρωτής καθηγητής των Ιταλικών και των Ισπανικών για τυχόν απορίες που θα προκύψουν μετά από την καθημερινή τριβή του με το εκπαιδευτικό υλικό που θα του δοθεί για να διδάξει ή ελλείψεις που θα διαπιστωθούν π.χ. με την απουσία του οπτικοακουστικού υλικού;

6. Γιατί δεν δίδεται το δικαίωμα της ‘Β Ανάθεσης του μαθήματος <<Σεπ της ‘Γ Γυμνασίου>>, του μαθήματός της Ιστορίας των 3 τάξεων του Γυμνασίου, του μαθήματός της Ά Τάξης Λυκείου <<Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός>>, καθώς και το δικαίωμα της ‘Α Ανάθεσης του επιλεγόμενου μαθήματος της Β’ Λυκείου <<Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα και οι ρίζες του>> στους καθηγητές της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας, ενώ από την άλλη δίδεται το αντίστοιχο δικαίωμα διδασκαλίας των προαναφερθέντων μαθημάτων στους καθηγητές της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας για λόγους συμπλήρωσης ωραρίου.

7. Γιατί όλες οι δεύτερες ξένες γλώσσες που παρέχονται ως επιλογή και διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική), εκτός της Αγγλικής γλώσσας που είναι υποχρεωτική η εκμάθησή της σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δεν παρέχονται ως επιλογή και σε όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρά μόνο μερικές από αυτές υπάρχουν ως επιλογή στα προγράμματα σπουδών των περισσοτέρων τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;


Τρίκαλα, 2-9- 2009
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Σούλα Μερεντίτη