ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ40 και ΠΕ34.

Όπως είναι γνωστό, οι οργανικές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για τους κλάδους ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας το σχολικό έτος 2009-2010, ανέρχονται στις 30.

Επειδή, όμως, ότι ο κλάδος ΠΕ40 δεν συμμετείχε στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς και δεδομένου ότι ο επόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε 2 χρόνια.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Σε ποιές σχολικές μονάδες θα συσταθούν οι 30 συνολικά οργανικές θέσεις για τους κλάδους ΠΕ40 και ΠΕ34, καθώς και πώς θα στελεχωθούν από τους υποψήφιους καθηγητές ισπανικών οι μόλις 14 οργανικές θέσεις που προβλέπονται για τον κλάδο τους.
1-9-2009 Ο Ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης