Τη σύσταση δύο χιλιάδων ενενήντα έξι (2.096) οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί του σχολικού έτους 2009−2010, ενέκρινε με απόφασή του το υπ. Οικονομίας. Αναλυτικά οι θέσεις για τους κλάδους ξένων γλωσσών έχουν ως εξής:

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας 73
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 167
ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας 122
ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας 14
ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας 16

Πηγή: www.esos.gr