Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου της 14ης Ιουλίου 2009 υιοθετήθηκε ομόφωνα η πρόταση του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για προσθήκη της Ισπανικής ως ισότιμης γλώσσας εργασίας του ΤΞΓΜΔ.

Η απόφαση αυτή θα προωθηθεί στο ΥΠΕΠΘ για την έκδοση του απαραίτητου Προεδρικού Διατάγματος.

Από την έκδοση του σχετικού ΠΔ, οι υποψήφιοι για το ΤΞΓΜΔ θα μπορούν να επιλέγουν δύο γλώσσες μεταξύ τεσσάρων, ήτοι μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Γερμανικής και της Ισπανικής. Δηλαδή, ένας υποψήφιος θα μπορεί να επιλέξει, για παράδειγμα, ως γλώσσες εργασίας την Αγγλική και την Ισπανική.

Παράλληλα, θα αρχίσει η σταδιακή κατάργηση της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις για να μην θιγούν τα δικαιώματά τους.

Με την ευκαιρία, ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με διαβεβαίωση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπύρου Ταλιαδούρου, σε πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ προβλέπεται ότι οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού θα έχουν το δικαίωμα να μετέχουν σε εξετάσεις που θα διοργανώνει το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη καθηγητών Ισπανικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πηγή: dflti.ionio.gr