Το ΥΠΕΠΘ απάντησε αόριστα στην τελευταία ερώτηση του βουλευτή Μανόλη Στρατάκη για τα Ισπανικά στην Α/βαθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

Η εισαγωγή της διδασκαλίας της Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας, ως γλωσσών επιλογής στην Α/θμια εκπαίδευση, θα συζητηθεί, εφόσον επανεξετασθεί το θέμα της αναμόρφωσης των Ωρολογίων Προγραμμάτων.

Ολόκληρη η απάντηση, όπως μας την έστειλε το γραφείο τύπου του κυρίου Στρατάκη, εδώ: